Rodzina, współpracownicy, wychowankowie, przedstawiciele środowiska akademickiego z ośrodków w całej Polsce uczestniczyli w uroczystej sesji naukowej zorganizowanej z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej jednego z najwybitniejszych językoznawców polskich – prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia. Wspaniałe laudacje, podniosłe wystąpienia oraz niezwykle ciekawe referaty naukowe sprawiły, że podczas spotkania nie zabrakło wzruszeń, wspomnień oraz naukowych refleksji nad olbrzymim dorobkiem Jubilata.

Uroczystość zorganizowana w czwartek, 24 stycznia 2019 r. przez Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęło wystąpienie dr hab. Małgorzaty Pachowicz, prof. PWSZ. To chwila szczególna. Dziękujemy Panu Profesorowi za 12 lat pracy w Tarnowie. Dziękujemy za książki, za artykuły naukowe, za czas, który nam poświęcił. Pan Profesor jest dla nas Mistrzem, Nauczycielem, Naukowcem, Wzorem – mówiła.

– To wielkie szczęście, że to właśnie my, PWSZ w Tarnowie, mamy zaszczyt gościć tak szacowne grono, które przyjechało na ten wyjątkowy jubileusz. Dziękuję Panie Profesorze za Pana pracę dla naszej Uczelni mówiła JM Rektor PWSZ, prof. Jadwiga Laska witając przybyłych na uroczystość gości.

Bardzo wzruszającym elementem spotkania były laudacje na cześć Profesora. Pierwszą z nich wygłosiła prof. Zofia Cygal-Krupa, kolejną nagrał prof. Umberto Cinque z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” – uczelni w której Jubilat przez 16 lat pracował jako kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej. Ostatnią, niezwykłą ze względu na wierszowaną formę oraz skrzącą błyskotliwym humorem – prof. Jadwiga Kowalikowa, której słowa przerywały wybuchy śmiechu i oklaski zebranych.Pamiętajcie Państwo, że język dano nam także na pociechę – zakończyła, oddając głos licznie zebranym gościom, którzy składali Jubilatowi gratulacje i wyrazy szacunku nie tylko obecnością, ale i pięknymi słowami.

 

 

Jubileuszową część konferencji zakończyło krótkie wystąpienie Jubilata. Wstępem do niego były dwa wiersze autorstwa Profesora („Lęk”, „Ten kraj”), odczytane przez absolwentkę PWSZ w Tarnowie Marię Łazarz.

– Bardzo Państwu dziękuje za wszystkie przyjemne słowa, które dziś tu usłyszałem. Miałem przygotowane sporo anegdot, ale myślę, że w Polsce bardziej potrzeba dziś refleksji – mówił Profesor.Nie uważam się za wybitnego, chciałem coś zrobić i myślę, że mi się udało. Tylu komplementów nie słyszałem nigdy. Dziękuję za wszystko zakończył prof. dr hab. Aleksander Wilkoń.

W części naukowej konferencji bardzo ciekawe referaty wygłosili: prof. dr hab. Bożena Witosz (UŚ)Profesor Aleksander Wilkoń dla polskiej stylistyki, prof. dr hab. Bogusław Dunaj (UJ i PWSZ) Dzieje polszczyzny po odzyskaniu niepodległości, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz)Łączenie różnych dziedzin humanistycznych w twórczości Aleksandra Wilkonia oraz prof. dr hab. Stanisław Koziara (AP Kraków)Profesora Aleksandra Wilkonia rozumienie tradycji w języku. Choroba uniemożliwiła wygłoszenie referatu (Groźne słowo „czerń”) prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi (UŚ), którego wystąpienie przekazano na ręce Jubilata

W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny Jubilata, Jego współpracownicy, przyjaciele, samorządowcy, studenci oraz przedstawiciele wielu instytucji i uczelni, m.in.: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego.

Wróć do góry