Jedne z najważniejszych lokalnych nagród naukowych rozdane! W gronie uhonorowanych Perłami Tarnowa znalazło się aż sześcioro absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Młodzi naukowcy otrzymali wczoraj nagrody z rąk prof. dra hab. Kazimierza Wiatra, Prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, oraz Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dra hab. Rafała Kurczaba, prof. Uczelni, podczas uroczystości, która odbyła się, ze względów sanitarnych w wąskim gronie absolwentów i promotorów, w auli głównej Uczelni. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury podczas dwóch edycji – za rok 2019 i 2020.

Gorąco gratuluję laureatom i bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu oraz promotorom. Zachęcam już dziś kolejnych absolwentów do zapoznania się z regulaminem konkursu Perły Tarnowa – mówił prof. Kazimierz Wiatr podczas powitania uczestników spotkania. Senator zwrócił uwagę na wysoki poziom nadesłanych do komisji prac i przekazał wyrazy uznania dla nagrodzonych, jakie wyraziło jury.

Głos zabrał także prof. Rafał Kurczab – Dziękuję studentom, aktualnie absolwentom tarnowskiej PWSZ-tki, a także wykładowcom, którzy czuwali nad merytoryczną stroną prac dyplomowych, za duży wkład w rozwój nauki. Te nagrody, Perły Tarnowa, są doskonałym przykładem tego, że studenci mają ogromny wpływ na stan polskiej nauki. 

Po wręczeniu nagród zebrani w auli wysłuchali trzech prezentacji, podczas których absolwenci przybliżyli tematykę prowadzonych na potrzeby prac dyplomowych badań naukowych. Prof. Kazimierz Wiatr na koniec uroczystości przeczytał list, jaki, ze względu na niemożność osobistego odebrania nagrody, skierował do uczestników wydarzenia jeden z laureatów- mgr Szymon Łucyków.

Lic. Magdalena Sołtys, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z nauczaniem języka obcego, otrzymała nagrodę za 2019 r. za pracę dyplomową „Autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tarnowie”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Osewskiej. Jury pierwszą nagrodę w kategorii praca magisterska przyznała absolwentce Tarnowskiej Szkoły Wyższej, mgr Marii Domagale, za pracę „Rola bajek w rozwijaniu wrażliwości dziecka w wieku przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie”, przygotowaną pod okiem prof. dra hab. Andrzeja Niedojadło.

Lic. Aleksandra Stepek, która ukończyła wychowanie fizyczne, realizując specjalność instruktor sportu, otrzymała wyróżnienia za rok 2019 r. za pracę „Dymorfizm płciowy podstawowych cech budowy somatycznej i wybranych prób sprawności motorycznej dzieci w wieku 11-15 lat”, napisaną pod okiem prof. dra hab. Ryszarda Żarowa. Drugie wyróżnienie przyznano mgr Małgorzacie Hałun, absolwentce administracji  ze specjalnością administracja publiczna, za pracę „Zasłużone postacie w dziejach miasta Tarnowa w działalności administracyjnej, kulturalno-oświatowej, naukowej, sportowej (XVI-XXI w.)” napisaną pod opieką dr hab. Anny Pachowicz, prof. Uczelni.

W jubileuszowej  – X edycji za rok 2021 – Lic. Angelika Król, która ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego, otrzymała nagrodę za pracę „Integracja sensoryczna w edukacji polonistycznej (na przykładzie wybranych szkół powiatu nowosądeckiego)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni. W kategorii praca magisterska nagrodzono mgra Szymona Łucykowa, absolwenta filologii polskiej, za pracę „Udział studentów PWSZ w Tarnowie w życiu kulturalnym miasta”, która została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Wilkoń.

W tej edycji przyznano także jedno wyróżnienie. Otrzymała go mgr Jolanta Grabczyńska, absolwentka administracji za pracę „Ratownictwo chemiczne na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”, napisaną pod okiem dr hab. Anny Pachowicz, prof. Uczelni.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe istnieje od 2007 roku i jego głównym celem jest dążenie do rozwoju i integracji lokalnych środowisk naukowych. Więcej informacji o Towarzystwie można znaleźć na stronie internetowej www.ttn.tarnow.pl

Wróć do góry