Kosmetologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to dwa nowe kierunki, które są już dostępne w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kosmetologia to studia I stopnia (licencjackie), a pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie. W związku z tym, że stosowne decyzje przyznające nam uprawnienia zapadały już pod koniec rekrutacji, Senat PWSZ zdecydował o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w dniach od 22 września do 11 października. Kolejną dobrą informacją jest możliwość rekrutacji także na wielu innych kierunkach.

Zapraszamy wszystkich, którzy wciąż nie podjęli decyzji co do swojej przyszłości. Rekrutacja uzupełniająca daje im dodatkową szansę rozpoczęcia studiów na najstarszej, największej i najchętniej wybieranej uczelni zawodowej w Polsce. Warto rozważyć naszą ofertę, gdyż stała się ona bogatsza o dwa, wyczekiwane przez wiele osób, kierunki: kosmetologię oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – zachęca Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ.

Warto podkreślić, że rekrutacja nie obejmuje części kierunków (lista na dole artykułu).

Kosmetologia to kierunek studiów I stopnia (licencjackie, stacjonarne), w ramach którego studenci uzyskają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, a nawet społecznych i szczegółową z zakresu kosmetologii. W ramach studiów zostaną przygotowani do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Co niezwykle istotne: poznają także zasady współpracy z lekarzami dermatologami oraz reguły przygotowywania i stosowania różnych preparatów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają konieczne uprawnienia do prowadzenia własnej działalności lub pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków czy ośrodkach SPA. 

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną matury z dwóch wybranych przez kandydatów przedmiotów: języka polskiego i jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – biologii, fizyki, fizyki i astronomii i chemii.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite pięcioletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym, metodycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III. Studia mają profil praktyczny. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w placówkach oświatowych publicznych i prywatnych.

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną zdawaną przez kandydatów na maturze z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i biologii.

12 października o godz. 10 rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatek i kandydatów na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 13 października opublikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej. 

Opłata rekrutacyjna na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wynosi 100 złotych, a na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Od 22 września do 11 października można rekrutować się także na inne kierunki. Nabór nie będzie prowadzony na kierunkach:

  • Praca socjalna (niestacjonarne studia I stopnia i stacjonarne II stopnia),
  • Filologia romańska (stacjonarne studia I stopnia),
  • Filologia germańska (niestacjonarne studia I stopnia),
  • Filologia polska (niestacjonarne studia II stopnia),
  • Chemia stosowana inżynierska (stacjonarne studia I stopnia),
  • Wychowanie fizyczne (niestacjonarne studia II stopnia),
  • Grafika (stacjonarne studia I stopnia). 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest online, według tych samych zasad, co rekrutacje podstawowa i dodatkowa, poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, do którego można przejść TUTAJ

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (14 63 16 666), mailowego (rekrutacja@pwsztar.edu.pl) oraz poprzez media społecznościowe.

Wróć do góry