Arkadiusz Kopacz, absolwent Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zdobył Nagrodę Tertila w kategorii prac licencjackich i inżynierskich. Kapituła doceniła jego dyplomową wizualizację nieistniejącej już Synagogi Nowej zw. Jubileuszową w Tarnowie. Promotorem tej pracy był dr Adam Pieprzycki. Nagrody dla laureatów wręczono w tarnowskim Ratuszu podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Tarnowskiego.

Efekty pracy Arkadiusza Kopacza można obejrzeć TUTAJ  i TUTAJ

Dodajmy, że najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych napisał Krzysztof Kostecki z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (VSM-Value Stream Mapping jako narzędzie analizy i optymalizacji przepływów w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy XYZ). Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Magdaleny Kozioł z tej samej uczelni za pracę Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn.

W kolejnej kategorii, prace magisterskie – obszar nauk pozostałych, nagrodę otrzymał Kamil Stańczyk z Politechniki Krakowskiej za pracę na temat interwencji urbanistycznej, która miałaby dotyczyć nowego centrum aktywności w Mościcach.

W trzeciej kategorii, poza nagrodą dla Arkadiusza Kopacza, wręczono również dwa wyróżnienia. Otrzymali je Wiktor Bochenek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dziedzictwo Mościc: badanie społeczne na temat postrzegania, ochrony, atrakcyjności i jego udostępniania) oraz Urszula Kosiarska, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu (Organizacja i komunikacja w firmach ubezpieczeniowych na przykładzie firm działających w Powiecie Tarnowskim).

Do konkursu o Nagrodę Terila można zgłaszać prace dyplomowe, których tematyka dotyczy Tarnowa lub powiatu tarnowskiego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: prace magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, prace magisterskie w obszarze nauk pozostałych, prace licencjackie i inżynierskie. W przypadku dwóch pierwszych dla laureatów przygotowano nagrody w wysokości 4 tys. złotych, w ostatniej kategorii wygrana wyniosła 3 tys. złotych. Za wyróżnienia można było otrzymać czek w wysokości tysiąca złotych.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac dyplomowych będący absolwentami studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Zgodnie z regulaminem pracę dyplomową zgłasza uczelnia, za zgodą absolwenta.

Warto dodać, że podczas sobotniej sesji wręczone zostały także statuetki i dyplomy laureatom i osobom wyróżnionym w ubiegłorocznej 14. edycji konkursu. W kategorii prac magisterskich w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych zwyciężył inny absolwent naszej Uczelni. Piotra Kopę nagrodzono za pracę „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu świadomości małych społeczeństw na przykładzie tarnowskiego Radia MAKS”, której promotorką była prof. dr hab. Teresa Wilkoń.

Więcej na temat pracy Pana Arkadiusza Kopacza TUTAJ.

fot. Paweł Topolski

Wróć do góry