Druga edycja Nagrody im. T. Tertila za najlepszą pracę licencjacką lub magisterską
Gmina Miasta Tarnowa oraz Powiat Tarnowski ogłosiły po raz drugi konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską dotyczącą Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego. O Nagrodę im. Tadeusza Tertila mogą ubiegać się absolwenci wszystkich małopolskich szkół wyższych, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub Powiecie Tarnowskim. Łączna kwota nagród w obu kategoriach wynosi 5000 zł.

Zwycięzca w danej kategorii oprócz kwoty pieniężnej otrzyma dyplom oraz statuetkę, które wręczone zostaną podczas uroczystej wspólnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października 2008 r. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Więcej informacji na temat Nagrody im. Tadeusza Tertila uzyskać można u Pani Haliny Sokołowskiej inspektora w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 014 68 82 464 lub na stronie internetowej www.edunet.tarnow.pl.

Wróć do góry