Podczas 12-tej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego w Zakopanem (12-15.09.2019) prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski z Instytutu Politechnicznego naszej Uczelni został uhonorowany nagrodą naukową im. Profesora Leszka Stocha. Przyznanie tej nagrody stanowi wyraz uznania dla wieloletniej pracy Laureata w dziedzinie nauki o surowcach mineralnych i ich geochemii. Profesor Wyszomirski jest autorem i współautorem licznych prac naukowych z tego zakresu, takich jak książki „Surowce Ceramiczne” (1991 r.) i „Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego” (2007 r.), „Encyklopedia Surowców Mineralnych” (lata 1991-1994), podręcznik „Metodyka Badań Kopalin Ilastych” (1996 r.), seria monograficzna „Surowce mineralne Polski” (lata 2004 – 2009) oraz publikacje naukowe (ok. 300).

Laureat z nagrodą im. Profesora Leszka Stocha w towarzystwie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ceramicznego – Profesora Zbigniewa Pędzicha.

Wróć do góry