Na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyły się naukowe warsztaty dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia i Technikum w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Obie placówki uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który stanowi jeden z komponentów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest Partnerem projektu odpowiadającym za obszar zawodowy elektryczno-elektroniczny.

Sobotnie zajęcia polegały na zaprojektowaniu schematu elektronicznych organków wraz z płytką PCB w środowisku EAGLE – programie komputerowym do wspomagania projektowania obwodów elektronicznych oraz przeprowadzeniu symulacji działania układu. Uczestnicy dowiedzieli się także jak poszerzać biblioteki elementów, czy jak dokonać wizualizacji 3D zaprojektowanej płytki PCB.

Niedziela sfokusowana była na nauce i doskonaleniu jeszcze praktyczniejszych umiejętności, tj. lutowania, pomiarach i diagnostyce układu elektronicznego. Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie – począwszy od projektowania, wizualizacji 3D, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Zostali także wyposażeni w wiedzę, jak taki układ modyfikować, ulepszać i rozwijać – relacjonuje Grzegorz Aksamit, opiekun zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Weekendowe zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki.

Naukowe warsztaty (w formie weekendowej i tygodniowej – letniej) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Młodzież szkolna może także korzystać z zajęć on-line. Obecnie trwa trzecia edycja. 8 października rozpoczęły się zajęcia dla grup uczących się programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens. 15 października startują zajęcia przybliżające popularną platformę Arduino, na bazie której uczniowie uczą się programowania mikrokontrolerów. Programowanie mikrokontrolerów i sterowników PLC to umiejętności wymagane na rynku pracy. Jak pokazuje barometr zawodów w ostatniej prognozie (na 2019 rok), elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce.

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

 

 

Wróć do góry