Retoryczna sztuka słowa” – takie hasło przyświeca sesji naukowej organizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz III Liceum Ogólnokształcące. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada w Auli C 017, początek o godz. 11.

Program sesji zainteresuje z pewnością nie tylko studentów czy wykładowców, ale wszystkich, dla których władanie piękną polszczyzną, sztuka argumentowania i retoryka mają duże znaczenie. Czy retoryka obecnie to bardziej sztuka komunikacji, czy przekonywania? Na czym polega „sztuka wspomagania prawdy”? Czy retorykę można traktować jako szkołę człowieczeństwa? Czy retoryka jest funkcją demokracji? Co ma wspólnego z podmiotowością człowieka? To tylko niektóre pytania, na które postarają się odpowiedzieć zaproszeni goście.

Wykłady wygłoszą:

  • prof. dr hab. Andrzej Borowski, UJ w Krakowie, PWSZ w Tarnowie – „Retoryka – kształtowanie opinii i wspomaganie prawdy”;

 

  • Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego„Kluczowa umiejętność XXI wieku”;

  • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ w Krakowie„Retoryka jako działanie: od ad personam do pro personae bono”,

  • Marcin Lewandowski, trener, współtwórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej„Myślę, więc jestem. O debatowaniu”

Sesja odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada w Auli C 017, początek o godz. 11, wstęp jest wolny.

Na zdjęciu tytułowym: Retoryka. Drzeworyt w: Gregor Reich, Margarita Philosophica, Strasbourg 1512. Retoryka adorowana jest m.in. przez Arystotelesa, Senekę i Cycerona. Opiekę nad nią sprawuje cesarz Justynian. Napis głosi: Retoryka (…) jest najcudowniejszą ze wszystkich umiejętności.

Wróć do góry