Choć mówi się że „elektryka prąd nie tyka”, to jednak ostrożności nigdy dosyć. Wszystkim przedstawicielom tego zawodu życzymy żeby podczas wykonywania swoich obowiązków zawsze byli bezpieczni. No i dziękujemy za robotę – bez nich żylibyśmy w ciemności.

Elektryk to ciągle zawód deficytowy co jasno pokazuje Barometr zawodów – coroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Maturzysto – już teraz możesz zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów i wybrać kierunek, po ukończeniu którego będziesz miał szerokie możliwości zatrudnienia i dalszego, elastycznego kształtowania swojej kariery zawodowej.

Zaprasza Katedra Elektrotechniki.

Wróć do góry