Drogi Kandydacie, czy chciałbyś studiować z pasją, pochłaniając garściami praktyczną wiedzę, czekając z niecierpliwością na każde kolejne zajęcia, a jednocześnie mieć pewność, że po ukończeniu studiów znajdziesz ciekawą i dobrze płatną pracę? Umożliwią Ci to studia na kierunku Mechatronika, prowadzonym przez Katedrę Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki w PWSZ w Tarnowie. To będzie z całą pewnością znakomity wybór!

Mechatronika to nowoczesny, a zarazem popularny kierunek studiów, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę czy automatykę. Wielu z pośród Was już od dziecka tworzyło swoje własne konstrukcje mechatroniczne w czasie kreatywnej zabawy klockami Lego, a w szczególności z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms NXT, stanowiących doskonałe narzędzie do nauki mechatroniki, robotyki i mechaniki, stosowane nawet w wielu prestiżowych uczelniach na świecie.

Jeśli tak do końca nie potrafisz sobie wyobrazić, czego właściwie nauczysz się studiując kierunek Mechatronika, lub też czujesz, że nie chcesz studiować takiego kierunku, bo jest dla Ciebie zbyt trudny i masz obawy, czy sobie poradzisz, przekonamy Cię, że Twoje obawy są zbyteczne. Bez wątpienia warto wybrać kierunek techniczny i warto podjąć studia właśnie na kierunku Mechatronika w PWSZ w Tarnowie. Te studia będą dla Ciebie niewątpliwie wielką przygodą, podczas której poznasz i zgłębisz wiele fascynujących zagadnień. Pozwolą Ci na nowo odkrywać otaczający Cię świat! Umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych z wbudowaną strukturą sensorów współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Studia umożliwią również zrozumienie nowoczesnych technologii – od urządzeń mechatronicznych, które każdy z nas posiada w swoim domu (sprzęt gospodarstwa domowego, mechatroniczne urządzenia w pojazdach), po urządzenia stosowane w przemyśle: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, chemicznym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym. Wszystkiego będziesz mógł nauczyć się od podstaw. A co najbardziej ekscytujące – sam będziesz potrafił zaprojektować oraz wykonać własne urządzenia mechatroniczne. Ograniczyć może Cię tylko Twoja własna wyobraźnia.


Model laboratoryjny MEC w laboratorium „Układy napędowe w pojazdach”, który symuluje zestaw przekładni planetarnych, w celu zbadania zjawiska nadbiegu w automatycznej skrzyni biegów.


A tak ściślej – co będziesz umiał po ukończeniu studiów na kierunku Mechatronika, czego tutaj będziesz się uczył? Realizując program studiów na tym kierunku, zdobywasz wiedzę i umiejętności inżynierskie w ramach trzech dyscyplin nauk technicznych:
– inżynieria mechaniczna,
– elektronika, automatyka, elektrotechnika,
– informatyka stosowana,
stanowiących synergiczną integrację mechatroniki.

W ramach dyscypliny „inżynierii mechanicznej” zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji, materiałoznawstwa, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, robotyki, technik wytwarzania i montażu, maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, napędów hydraulicznych i pneumatycznych, projektowania urządzeń mechatronicznych, systemów pomiarowych w mechatronice, układów napędowych pojazdów, napędów precyzyjnych i robotów przemysłowych, konstrukcji przyrządów i urządzeń precyzyjnych, mechatronicznych układów i systemów w pojazdach.

W początkowej fazie studiów poznajesz zasady tworzenia schematów i rysunków elementów oraz części konstrukcji maszyn, jak również rysunków złożeniowych podzespołów, maszyn i urządzeń, przy wykorzystaniu zintegrowanego oprogramowania dla inżynierów z grup CAD/CAM. Zdobywasz wiedzę i praktyczne umiejętności z mechaniki technicznej – statyki i kinematyki; wytrzymałości materiałów – rozciąganie, ściskanie prętów prostych, ścinanie, zginanie i skręcanie prętów, zginanie łuków, zginanie ram; technik wytwarzania stosowanych do kształtowania części maszyn – obróbka bezwiórowa (odlewanie, przeróbka plastyczna, metalurgia proszków), obróbka wiórowa (toczenie, wiercenie, frezowanie, obróbka gwintów, obróbka kół zębatych). Poznajesz obróbkę erozyjną, powierzchniową i cieplno-chemiczną; połączenia rozłączne i nierozłączne, spawanie metali.

Poznasz budowę obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, ich obsługę oraz programowanie, a także technologię obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania, szlifując swoje umiejętności w praktyce na dostępnej frezarce CNC. Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z dziedziny robotyki, z konstrukcjami robotów, z podstawami analizy, sterowania i programowania robotów. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstrukcji maszyn i ich elementów (osie i wały, łożyska toczne i ślizgowe, różne przekładnie zębate i pasowe, sprzęgła, połączenia nierozłączne i rozłączne, elementy sprężyste) z uwzględnieniem obliczeń wytrzymałościowych, jak również w zakresie eksploatacji maszyn. Poznasz kryteria projektowania, procesy projektowania i konstruowania, zasady normalizacji i standaryzacji w projektowaniu. Poznasz także podstawowe rozwiązania pomp wyporowych, silników wyporowych, siłowników i elementów sterujących w hydraulice oraz elementów i zespołów sterujących, elementów napędowych oraz elementów wprowadzania i przetwarzania informacji w pneumatyce.

W ramach przedmiotów obieralnych zapoznajesz się z układami napędowymi stosowanymi w pojazdach: z klasycznym napędem z silnikiem spalinowym, z napędem elektrycznym oraz z napędem hybrydowym, ich działaniem i konstrukcją. Nabywasz praktycznych umiejętności doboru rodzaju oraz podstawowych parametrów układu napędowego i jego zespołów do określonego pojazdu. Zapoznajesz się również z budową, zasadą działania, sterowaniem i diagnostyką układów funkcjonalnych w pojazdach samochodowych. Na laboratorium będziesz miał możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych związanych z ruchem samochodu lub działaniem jego poszczególnych bloków.

Laboratoria naukowo-dydaktyczne oraz pracownie do poszczególnych przedmiotów są wyposażone w nowoczesne zestawy laboratoryjne (najczęściej od 8 do 10 stanowisk laboratoryjnych), umożliwiające wysoką efektywność nauczania oraz gwarantujące wysoki poziom prowadzonych badań.


Oto przykładowe, wybrane zestawy laboratoryjne z niektórych przedmiotów:

Z wytrzymałości materiałów, w ćwiczeniu „STR8 – badania konstrukcji łukowych trójprzegubowych” przeprowadzasz następujące testy i badania:

• wyznaczanie charakterystyk konstrukcji łukowych trójprzegubowych w różnych warunkach obciążeń,
• wyznaczanie związków pomiędzy przyłożonymi obciążeniami a naciskiem poziomym wytworzonym z określonej struktury łukowej,
• oszacowanie stabilności podparcia konstrukcji.


Z napędów hydraulicznych i pneumatycznych, wykorzystując moduł MSH – Simple Hydraulic System przeprowadzasz następujące testy i badania:

• diagnostyka układu hydraulicznego,
• analiza siły przenoszonej przez układ hydrauliczny,
• wykorzystanie cieczy do przenoszenia siły.


Z podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, w ćwiczeniu „Automatyczna skrzynia biegów B-W” przeprowadzasz następujące testy i badania:

• działanie przekładni obiegowej,
• sprawdzenie przełożenia przekładni dla: pierwszego biegu, wymuszonego pierwszego biegu, drugiego biegu, biegu wstecznego, trzeciego biegu lub biegu bezpośredniego i jałowego,
• symulacja usterek.


W laboratorium mechatronicznych układów i systemów w pojazdach, w ćwiczeniu „Dwuobwodowy układ hamulcowy” przeprowadzasz następujące testy i badania:

• pełna symulacja pracy hydraulicznego układu hamulcowego ze wspomaganiem,
• obserwacja wpływu wspomagania na pracę układu hamulcowego,
• pomiary ciśnień płynu hydraulicznego w różnych punktach układu,
• pomiary ciśnienia pneumatycznego wytwarzanego przez serwomechanizm wspomagania.


W ramach dyscypliny „elektronika, automatyka, elektrotechnika” zdobywasz wiedzę i umiejętności w zakresie technik pomiarowych, podstaw elektrotechniki, analizy i przetwarzania sygnałów, elektroniki analogowej i cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, techniki sensorowej, napędów elektrycznych, sterowników przemysłowych PLC, systemów wbudowanych w mechatronice, sensorów i aktuatorów w mechatronice, systemów wizyjnych w automatyce i robotyce, kompatybilności elektromagnetycznej.

Na pierwszym roku studiów poznasz podstawowe metody obliczania obwodów elektrycznych prądu stałego oraz sinusoidalnie zmiennego 1-fazowego i 3-fazowego. Poznasz metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych, posługiwania się standardowymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi oraz poznasz zasady ich działania, poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy analizy i przetwarzania sygnałów.

W następnych latach, w ramach bloku przedmiotów związanych z elektroniką analogową i cyfrową, zgłębisz wiedzę w zakresie analogowych układów elektronicznych, cyfrowych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz nabędziesz umiejętności uproszczonej analizy i projektowania tych układów, poznasz współczesne czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, ich technologię, budowę, zasadę działania, charakterystyki oraz sposoby kondycjonowania ich sygnału. Na zajęciach z techniki mikroprocesorowej zapoznasz się z podstawami architektury mikrokontrolerów, budową i zasadami działania bloków funkcjonalnych oraz zagadnieniami dotyczących współpracy mikrokontrolerów z otoczeniem. Poznasz również metody oraz przykłady programowania 8-bitowych mikrokontrolerów z rodziny AVR w języku asemblera oraz w języku C. Przedmiot „Systemy wbudowane w mechatronice” pozwoli Ci na rozwinięcie swoich umiejętności w zakresie programowania 32-bitowych mikrokontrolerów z rdzeniem ARM.

Oprócz bardzo nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriów naukowo-dydaktycznych, studenci kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika podlegających pod katedrę ETiM, mają dostęp do dobrze wyposażonego warsztatu elektronicznego, w którym można pracować z użyciem profesjonalnego sprzętu. Znajdują się tam m.in. zasilacze, generatory, oscyloskopy, profesjonalna stacja lutownicza, a także wiele elementów elektronicznych i mechanicznych, które można wykorzystać we własnych projektach. Ponadto na wyposażeniu znajduje się frezarko-wiertarka LPKF, dzięki której będziesz mógł wykonać swoją własną płytę ze ścieżkami elektronicznymi (PCB). Posiadamy licencję na profesjonalne oprogramowanie Altium Designer do projektowania układów elektronicznych. Dzięki temu studenci mają możliwość stworzenia od podstaw własnego urządzenia elektronicznego – począwszy od projektu komputerowego, poprzez symulację, utworzenie prototypu PCB, przylutowanie elementów, aż do testów układu.


Nauka programowania 8 bitowych mikrokontrolerów z rodziny AVR, w języku asemblera oraz w języku C, na zestawie uruchomieniowym ZL3 dla mikrokontrolerów AVR


W naszych laboratoriach posiadamy wiele platform, modułów i zestawów do nauki elektroniki, w tym przykładowo platformy NI ELVIS, zestawy ewaluacyjne Analog Devices, szereg modułów specjalistycznych (np. do nauki energoelektroniki, optoelektroniki).

Podczas studiów nabędziesz również podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania układów regulacji z wykorzystaniem liniowych regulatorów analogowych i ich implementacji cyfrowych oraz regulatorów dwupołożeniowych. Poznasz regulatory: P, PI, PD, PID oraz proste układy regulacji dwupołożeniowej. Poznasz budowę falowników i silników, a na zajęciach będziesz mógł skonfigurować własny układ regulacji obrotów silnika. Zapoznasz się z budową nowoczesnych systemów pomiarowych (w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej) opartych na standardowych magistralach transmisyjnych i współpracujących z sieciami komputerowymi. Nabędziesz podstawową wiedzę oraz umiejętności obsługi, zestawiania i programowania komputerowych systemów pomiarowych: HP VEE, LabView. Poznasz interfejsy komunikacyjne, standardy transmisji, magistrale pomiarowe: GPIB, CAN oraz komputerowe karty pomiarowe. Poznasz strukturę przemysłowego systemu wizyjnego i jego działanie, jak również nabędziesz umiejętności korzystania z systemu wizyjnego i konfigurowania jego podstawowych funkcji oraz wykorzystywania informacji z systemu wizyjnego w procesie sterowania manipulatorem robota.


Przedmiot „Systemy wbudowane w mechatronice” pozwoli Ci na rozwinięcie swoich umiejętności w zakresie programowania 32-bitowych mikrokontrolerów z rdzeniem ARM na zestawie uruchomieniowym STM32F4DISCOVERY dla mikrokontrolerów STM32F407 & STM32F417 lines


Obecnie na każdym kroku mamy do czynienia z układami cyfrowymi, które w dodatku możemy sami zaprogramować tak, aby działały w zamierzony przez nas sposób. Ważną umiejętnością współczesnego elektronika jest więc również umiejętność programowania, którą będziesz mógł posiąść od podstaw studiując na naszym kierunku. Nauka programowania od samego początku jest silnie ukierunkowana na różnego typu systemy elektroniczne. Od pierwszego roku będziesz poznawał język C oraz C++.

W ramach przedmiotu Komputerowe wspomaganie w mechatronice poznasz, jak wykorzystać narzędzia Control Design Tools, Signal Processing Tools i Filter Design Tools w mechatronice oraz programy symulacyjne: Matlab, Matlab-Simulink, LabView w modelowaniu systemów mechatronicznych. Ponadto zapoznasz się z metodami opisu złożonych układów i urządzeń mechatronicznych oraz nabędziesz umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi CAx wspomagających projektowanie. Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz potrafił programować systemy mikroprocesorowe jak również sterowniki przemysłowe PLC. Co to właściwie oznacza? Oto kilka praktycznych przykładów urządzeń cyfrowych, które będziesz umiał zaprojektować i zaprogramować:
– zegarek cyfrowy ze stoperem, minutnikiem i szeregiem innych dodatkowych funkcji,
– stacja pogodowa wyświetlająca aktualne temperatury, wilgotność, sterująca jednocześnie
innymi urządzeniami np. regulatorami ogrzewania,
– robot wyposażony w kamerę i śledzący ruch lub kształt obiektu (np. w celu kontroli procesów technologicznych),
– system sterowania zamkiem centralnym, alarmem, elektrycznymi fotelami i lusterkami w samochodzie z wykorzystaniem magistrali CAN,
– sterownik do pralki, zmywarki, mikrofalówki lub innego dowolnego urządzenia AGD,
– bezprzewodowy system inteligentnego budynku z możliwością sterowania za pomocą aplikacji na smartfonie,
– system urządzeń scenicznych wykorzystujący protokół DMX,
– elektroniczny miernik odległości, wagi, natężenia światła lub innej wielkości fizycznej,
– robot szukający wyjścia z labiryntu, poruszający się wzdłuż wyznaczonej trasy bądź wykonujący inne działania,
– sterownik robota sprzątającego,
– układ sterowania windy,
– system identyfikacji pracowników oparty o RFID.

Czy te przykłady Cię przekonują? Pomysły na nowe urządzenia można wymieniać bez końca. Praca nad takimi projektami sprawia wiele satysfakcji. Przyswajając wiadomości przedstawiane na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych oraz rozwijając swoje umiejętności w danej dziedzinie będziesz w stanie zaprojektować nowoczesne urządzenie mechatroniczne z wbudowaną strukturą sensorów współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych!


Przedmiot „Napędy elektryczne w automatyce” pozwoli Ci na zapoznanie się z budową i programowaniem 3-fazowego falownika w trybie skalarnym z wykorzystaniem płyt ewaluacyjnych Analog Devices EV-MCS-ISOINVEP-Z oraz ADSP-CM408F EZ-KIT rev. 0.2.


Warto wspomnieć o niedawnej inicjatywie kierownika Katedry ETiM, w wyniku której pracownicy katedry stworzyli internetową bazę materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika. Dzięki temu w jednym miejscu gromadzone są wszystkie materiały przygotowane dla studentów przez prowadzących zajęcia, w tym treści wykładów, instrukcje laboratoryjne, zagadnienia do egzaminów.

Od drugiego roku studiów, student może podjąć studia w trybie dualnym, zgodnie z programem studiów dualnych na kierunku Mechatronika. Rekrutacja na studia dualne dokonywana jest na drugim roku studiów, spośród studentów odbywających studia standardowe na tych kierunkach.

Warunkiem przyjęcia na studia dualne jest uzyskanie przez studenta zatrudnienia w firmie lub zakładzie pracy, z którymi uczelnia zawrze porozumienie/umowę o przyjęciu na staże określonej liczby studentów (studenci studiów dualnych są zatrudniani na staże, a nie odbywają praktyki zawodowej). Począwszy od drugiego roku, w pierwszej połowie każdego semestru zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) realizowane są w uczelni, zaś w drugiej połowie semestru studenci odbywają staż u pracodawcy.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy za okres odbywanego stażu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.), wypłacane w każdym semestrze studiów, po zakończeniu stażu.

PERSPEKTYWY PRACY

  • Zakłady przemysłu elektromaszynowego
  • Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
  • Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń
  • Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych
  • Własna działalność gospodarcza
  • Firmy z branży medycznej

Zachęcamy Cię do odwiedzenia strony z informacjami o kierunku, gdzie znajdziesz wiele dodatkowych informacji, między innymi o możliwości podjęcia studiów w trybie dualnym (Informacje o kierunku Mechatronika). Jeśli chcesz znaleźć informacje na temat procesu rekrutacji, odwiedź portal dla kandydatów (www.kandydat.pwsztar.edu.pl).

Zapraszamy Cię serdecznie w progi naszej uczelni! Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Mechatronika – kierunku, który będziesz studiował z pasją, będąc jednocześnie spokojnym o swoją przyszłość zawodową!

Wróć do góry