Z okazji 45 lat pracy naukowej i dydaktycznej przyjaciele i współpracownicy prof. dr hab. Teresy Wilkoń stworzyli jubileuszową księgę. Wśród wszystkich tekstów znalazły się artykuły autorstwa wykładowców PWSZ w Tarnowie:

  • Anny Pachowicz, „Książka w edukacji młodzieży polskiej w gimnazjum i liceum w Villatd-deLans w okresie II wojny światowej”;
  • Elżbiety Osewskiej, „»Największa jest miłość«. Kilka refleksji o miłości małżeńskiej na kanwie biblijnego Hymnu o miłości„;
  • Wacława Rapaka, „poeta nad Amazonką. Henri Michaux w Wietrze od morza w krytycznej edycji (2012)”,
  • Magdaleny Sukiennik, „Zobaczyć Neapol w Et in Arcadia ego Tadeusza Różewicza”;
  • Agnieszki Mocyk, „»Otwarte widzisz nagle ogromne ramiona« –  o możliwej lekturze wiersza Jana Lechonia w kontekście przedstawień Rio de Janeiro w piśmiennictwie polskim”;
  • Małgorzaty Pachowicz, „Słowniki i zbiory gwary młodzieżowej w XX i XXI wieku”.

Profesor Teresa Wilkoń prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska m.in z literatury współczesnej. Jest także opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Polonistów, w tym Sekcji Literaturoznawczej i Filmoznawczej. Wraz ze studentami zorganizowała wiele cieszących się ogromnym zainteresowaniem wydarzeń naukowych i kulturalnych. Słuchacze jej wykładów zgodnie podkreślają, że chętnie chodzą na zajęcia, ponieważ Profesor Wilkoniowa jest osobą miłą, kompetentną i pomocną.

Prof. dr hab. Teresa Wilkoń – autorka książek i artykułów dotyczących historii polskiej literatury współczesnej, szczególnie poezji, teorii literatury (w tym problematyki konwencji i gatunków literackich), problemów kultury czytelniczej i informacyjnej, filiacji kulturalnych polsko – włoskich. W latach 1990 – 1994 nauczyciel języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie w Paryżu – Francja; w latach 1994 – 2008 pracownik naukowo-dydaktyczny (w wyniku konkursu i nominacji z Ministerstwa włoskiego) w Universita degli Studi di Napoli L’Orientale w Neapolu – Włochy.W latach 2011-2019 kierownik Zakładu Kultury Czytelniczej I Informacyjnej. Od 2008 roku Członek Zarządu Komisji Historyczno-Literackiej im. A. Mickiewicza w Tarnowie; w latach 2010-2019 redaktor serii naukowej “Nauka o Książce i Bibliotece”, UŚ; Członek Rady Naukowej Tarnowskich Studiów Naukowych “Pro Publico Bono”, Tarnowskiego Przeglądu Nauk Społeczno-Humanistycznych oraz Zeszytów Naukowych Humanities and Cultural Studies (za us.edu.pl). 

Aleksander Wilkoń

Powroty

juro pojutrze wkrótce

wrócę do pisania wierszy

i wpiszę je w rytm

kolisty

wiecznego powrotu

 

wrócę do swego domu

wrócę do najbliższych

znów ojciec weźmie  sztalugi

i paletę

i wejdzie do ogrodu

jak pszczoła do ula

 

zadzwoni dzwonek na wieczerzę

Teresa otworzy szeroko drzwi

i wpuści do domu poranek i słońce

nachyli się czule

nade mną

i drzewkiem oliwnym

od blasku jej zielonych oczu

zapłonie wesoły ognik spokoju

u promyk pierwszego słowa.

Sosnowiec, kwiecień 2019

Książkę można pobrać za darmo TUTAJ.

Wróć do góry