5 października JM Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz insp. Mariusz Dymura podpisali porozumienie o współpracy w zakresie praktyk zawodowych. 

Policja zobowiązała się:

  • umożliwić studentom odbywanie praktyk zawodowych;
  • udzielić niezbędnej pomocy merytorycznej w realizacji zadań objętych programem praktyk;
  • udostępnić na zasadach obowiązującego prawa informacji niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Natomiast Uczelnia:

  • nieodpłatnie udostępni wyniki badań przeprowadzonych przez studentów dotyczących Policji lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • będzie uwzględniać w tematyce prac dyplomowych propozycje zgłaszane przez Policję;
  • będzie przekazywać informacje o prowadzonych w Uczelni formach kształcenia.
Wróć do góry