W sobotę, 17 czerwca, słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Akademii Tarnowskiej wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2022/2023. Mali studenci otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach odbywających się w ramach działalności Uniwersytetu. JM Rektor AT dr hab. Małgorzaty Kołpa, prof. Uczelni pogratulowała młodym studentom ciekawości świata i życzyła wielu naukowych sukcesów w przyszłości. Częścią wydarzenia był wykład dr Agaty Lady pt. „Miasto róż”.

Uniwersytet Dziecięcy działający przy Akademii Tarnowskiej gości dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Biorą one udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe.

Celem Uniwersytetu jest popularyzacja wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u dzieci poprzez zabawę. W aktywny, badawczy sposób studenci poznają naukę oraz otaczający świat. Na zajęciach odbywających się w komfortowych warunkach rozbudzana jest w młodych studentach pasja, a nasi wykładowcy pomagają im odkrywać własne zainteresowania, rozwijają zdolności uczenia się przez całe życie, kształtują umiejętności krytycznego myślenia i uczą współpracy z innymi.

Wróć do góry