Nauczyciele akademiccy Zakładu Filologii Romańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zapraszają na warsztaty z cyklu: Le français, c’est génial!, które odbędą się dnia 11 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30, w PWSZ w Tarnowie, w budynku C, sala 06 (parter). Najbliższe spotkanie, pt. La musique de la langue / Melodia języka, poświęcone będzie melodii języka francuskiego, na którą składają się akcent, rytm i intonacja. Zajęcia poprowadzi mgr Joanna Godoniuk.

Warsztaty Le français, c’est génial! są nieodpłatne i otwarte dla wszystkich uczących się języka francuskiego. Zapraszamy uczniów indywidualnych i grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Prosimy o podawanie liczebności grup. Zapisy przyjmowane są pod adresem: lefrancaiscestgenial@pwsztar.edu.pl

Soyez tous les bienvenus!

Wróć do góry