Z okazji Jubileuszu 25-lecia Uczelni w dniach 9-12 maja odbył się szereg konferencji naukowych i sesji studenckich, w czasie których wystąpiło ponad 80 prelegentów. W wydarzeniach wzięło udział prawie 1500 słuchaczy.

Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Nauk Medycznych

1000 + 1 pomysłów na ratowanie zdrowia i życia pacjentów (09.05)

Tarnowskie Dni Elektryki 2023 (10.05)

Konferencji Znaczenie, rola i wartość bibliotek we współczesnym świecie;

Rozdanie nagród w konkursie Tarnów opowiedziany;

Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim (10.05)

Konferencja Zdrowie największą wartością człowieka (11.05)

Studencka Sesja Naukowa Horyzonty cielesności (11.05)

 

X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Wyniki finansowe przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju polskiej przedsiębiorczości (12.05)

Wróć do góry