plakat ochrona srodowiska wiatrak_loresZakład Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pragnie zaprosić studentów do wzięcia udziału w konferencji pt. „Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w działalności studenckich kół naukowych organizowanej w dniach 10 – 12 marca 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Tematyka publikacji ma dotyczyć szeroko pojętej ochrony środowiska, preferowane będą tematy z następującego zakresu:

– wyniki badań i inwentaryzacji przyrodniczych dotyczące flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
– wyniki badań dotyczące biologii flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
– wyniki badań dotyczących siedlisk przyrodniczych lub obszarów chronionych,
– plany i strategie ochrony wybranych elementów przyrody lub obszarów chronionych,
– odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.),
– problematyka gospodarki odpadami w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.), problematyka kompensacji przyrodniczych i rekultywacji terenów.

Patronami wydarzenia są :

– Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ w Tarnowie
– Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
– Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski
– Starosta Tarnowski Roman Łucarz
– Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Krakowie, reprezentowana przez Pawła Kozioła Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie

Niniejsze wydarzenie związane jest z norweskim projektem pt. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” realizowanym przez pracowników Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie.

Konferencja jest bezpłatna, o kwalifikacji kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe na temat Konferencji, terminów i zasad zgłoszeń, programu dostępne są na stronie Konferencji: http://norzos.pwsztar.edu.pl/?p=558

Logotyp_Konferencja

Wróć do góry