Konferencja Jubileuszowa X-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
Rok 2008 to rok jubileuszowy nie tylko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ale i wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Dla uczczenia tego faktu, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych postanowiła zorganizować 24 października w Ciechanowie Jubileuszową Konferencję pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Program uroczystości obejmuje przemarsz Senatów i Władz zaproszonych Uczelni, pocztów sztandarowych, kadry akademickiej, studentów na uroczystą Mszę św. w Kościele Farnym w intencji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych pod przewodnictwem Biskupa Płockiego ks. Romana Marcinkowskiego, konferencję jubileuszową oraz piknik akademicki z występami artystycznymi zespołów reprezentujących poszczególne uczelnie.

W trakcie jubileuszowych obchodów Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie reprezentować będzie J.M. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki, Prorektor ds. Ogólnych dr hab. Wacław Rapak oraz Kanclerz mgr Roman Żok.

Wróć do góry