Nasi Studenci trzeciego roku OŚ 7 lipca 2023r. z sukcesem złożyli prace dyplomowe i zdali egzamin dyplomowy, co oznacza że uzyskali tytuł licencjata. Co ważne, wszystkie prace licencjackie oceniono pozytywnie, a większość bardzo wysoko: dominujące oceny wahały się od 5,0 do 4,0. Dominującymi ocenami za egzamin dyplomowy były oceny 5,0 i 4,5.

Tematy prac były bardzo zróżnicowane i dotyczyły bardzo ważnej i aktualnej problematyki, między innymi: ochrony przyrody, jakości powietrza w Tarnowie, jakości wód rzek Polski południowej, funkcjonowania stacji uzdatniania wody, energetycznego wykorzystania biomasy, zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, sposobów przeprowadzania termomodernizacji budynków, a nawet wpływu walut kryptograficznych na środowisko.

Wszystkim tegorocznym absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Być może, że już w tym roku będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia w Akademii Tarnowskiej i uzyskać tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska, bo właśnie finalizujemy uruchomienie takich studiów. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Wróć do góry