Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu o nagrodę Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca ANS w Tarnowie.

W konkursie mogą brać udział nauczyciele akademiccy, którzy:

  • w roku udziału w konkursie kończą nie więcej niż 35 lat;
  • są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • są zatrudnieni przez okres co najmniej jednego roku kalendarzowego poprzedzającego zgłoszenie;
  • zadeklarowali ANS w Tarnowie jako podstawowe miejsce pracy;
  • posiadają osiągnięcia naukowe lub artystyczne (kandydat przedstawia we wniosku osiągnięcia z 5 lat poprzedzających zgłoszenie);
  • nie są laureatami poprzedniej edycji konkursu.

Swoją kandydaturę do nagrody nauczyciel akademicki zgłasza osobiście w terminie do 25 marca 2023 r. do dziekana wydziału, w którym jest zatrudniony. Wnioski będą opiniowane przez dziekanów i przekazywane do 31 marca br. Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.

Laureat Nagrody otrzyma dyplom stwierdzający przyznanie nagrody oraz nagrodę pieniężną w wysokości określonej przez Rektora. Nagroda zostanie wręczona laureatowi na uroczystym posiedzeniu Senatu ANS w Tarnowie w dniu Święta Uczelni. Ponadto laureat konkursu wygłosi okolicznościowy wykład.

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikiem – wzorem zgłoszenia

Wróć do góry