Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 17 marca 2023 r., w wieku 49 lat, odszedł nagle nasz Kolega Paweł Kozioł, Wykładowca Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ANS w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 21 marca 2023 r. o godz. 14 w kaplicy cmentarza komunalnego w Mościcach. Pół godziny wcześniej w intencji Zmarłego zostanie odmówiony różaniec.

Mgr inż. Paweł Kozioł ukończył ukończył Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie na kierunku Górnictwo i geologia w zakresie ochrony środowiska. Od ponad 15 lat związany był z Katedrą Ochrony Środowiska ANS. Był prawdziwym pasjonatem, przyrodnikiem, niezwykle cenionym dydaktykiem i wielkim przyjacielem Studentów. Prowadził zajęcia m.in. z ochrony przyrody oraz prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony przyrody. Jego miłość do przyrody najlepiej widać było podczas zajęć terenowych, na które zabierał Studentów w Bieszczady, Pieniny, Tatry, czy Beskidy. Paweł Kozioł był także współtwórcą i konsultantem programu studiów na kierunku Ochrona środowiska dla specjalności przyrodniczej.

Pracę akademicką skutecznie łączył z funkcją Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wielką pasją ś.p. Pawła było harcerstwo, którą realizował w tarnowskim hufcu jako niezwykle ceniony instruktor. Druh podharcmistrz Paweł Kozioł odszedł na Wieczną Wartę…

Rodzinie i Bliskim Pawła składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 21 marca 2023 r. o godz. 14 w kaplicy cmentarza komunalnego w Mościcach. Pół godziny wcześniej w intencji ś.p. Pawła Kozioła zostanie odmówiony różaniec.

fot. Archiwum Hufca ZHP w Tarnowie

Wróć do góry