Program Klasy Patronackie realizowany jest przez wykładowców Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej od 2015 roku.

W roku akademickim 2023/2024, zainteresowanie przystąpieniem do 9. edycji zgłosiły szkoły

· Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach

· I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego

· II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Tarnowskiego

· III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

· IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

· XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT im. J. Szczepanika

W ramach programu, w miniony piątek, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, których zainteresowania koncentrują się wokół chemii wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych dających możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Podczas zajęć z chemii, uczniowie pod opieką wykładowców Katedry Chemii samodzielnie wykonywali szereg doświadczeń chemicznych zgodnie z instrukcją zawartą w kartach pracy, a także mieli szansę samodzielnie zaprojektować i wykonać eksperyment. Pracując w sposób badawczy, bez szkolnej ławki, uczniowie obserwowali, sprawdzali, weryfikowali i wyciągali wnioski. Sposób prowadzenia zajęć był więc zbliżony do zajęć ze studentami i wprowadzał uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym. Tematyka zajęć została skorelowana z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadpodstawowych.

Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, a przeciwnie może być przyjemnością. 😊

Dla uczniów ze wszystkich szkół, zainteresowanych chemią oraz naukami jej pokrewnymi (biochemią, biotechnologią, cheminformatyką, farmacją, toksykologią) w roku szkolnym mamy w ofercie zarówno propozycję konkursów, warsztatów jak również wykładów popularnonaukowych. Po szczegóły zapraszamy na stronę:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/oferta-dla-szkol/

Wróć do góry