Instytut Ochrony Zdrowia w dniach 19 – 20 września 2014 r. zorganizował IV Konferencję Naukową Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja.

Konferencja przeznaczona była dla osób zainteresowanych lub zajmujących się doskonaleniem, umacnianiem oraz przywracaniem zdrowia. Celem Konferencji była wymiana poglądów, wiedzy oraz doświadczeń na temat profesjonalnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym.

Wróć do góry