2014.azs amp siatka k_016Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Tarnowie zaprasza studentów wszystkich specjalności do uczestnictwa w zajęciach sportowych następujących sekcji: piłki siatkowej, koszykówki, pływania, futsalu, wspinaczki, grapplingu, piłki ręcznej, lekkiej atletyki, aerobiku i ergometru wioślarskiego.

Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
Koszykówka kobiet i mężczyzn
Pływanie
Futsal
Wspinaczka sportowa
Piłka ręczna kobiet i mężczyzn
Lekka atletyka
Grappling
Aerobik
Ergometr wioślarski

Szczegółowe informacje na temat dni i godzin w których odbywać się będą zajęcia sekcyjne znajdują się TUTAJ >>>

Przypominamy jednocześnie, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach sekcyjnych AZS jest posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej AZS. Informacje szczegółowe na temat sekcji oraz uzyskania lub zaktualizowania legitymacji AZS można znaleźć w odpowiednich działach (sekcje, członkostwo) oraz u prowadzących poszczególne sekcje lub podczas zajęć z wychowania fizycznego. Studentom I roku przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Rektora PWSZ w Tarnowie, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w ramach zajęć sekcyjnych AZS. Zgodnie z Zarządzeniem, w celu uzyskania zaliczenia zajęć programowych z WF, liczba godzin realizowanych w ramach zajęć sekcyjnych AZS nie może być mniejsza niż liczba godzin przewidziana planem studiów.

Zachęcamy również osoby trenujące inne dyscypliny sportu do zgłaszania tego faktu u prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego. Istnieje możliwość reprezentowania Uczelni w zmaganiach w ramach Akademickich Mistrzostw Polski w pozostałych dyscyplinach np. szachach, brydżu, kolarstwie górskim, tenisie stołowym, narciarstwie itd.

Zapraszamy do polubienia profilu FB Klubu Uczelnianego!

Wróć do góry