Wydział Humanistyczny, kierunki: filologia polska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)

Przedmiot Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku.

W tym roku akademickim (2021/2022) szkolenie biblioteczne odbywać się będzie na platformie MS Teams.

I etap: W okresie 04.11.21 – 12.11.2021 studenci pierwszego roku poszczególnych kierunków muszą dołączyć do swoich zespołów na MS Teams za pomocą niżej podanych kodów.

Niedołączenie do zespołu w/w terminie będzie skutkować brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu Szkolenie biblioteczne.

II etap: W okresie od 15 listopada 2021 na platformie MS Teams będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu, niezbędne materiały oraz test zaliczeniowy, którego rozwiązanie będzie wymagane w terminie do dnia
30 listopada 2021 r.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenie:

mgr Jan Pojedyniec
mail: jpojedyniec@pwsztar.edu.pl

FILOLOGIA POLSKA – I stopień licencjackie

I rok studia stacjonarne  –  kod dostępu MS Teams: el7u6jh

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite magisterskie

I rok studia stacjonarne  –  kod dostępu MS Teams: 99qu5st
I rok studia niestacjonarne  –  kod dostępu MS Teams: pezalx7

Wróć do góry