Informujemy, że pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie WH nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną data egzaminu dyplomowego.

Dziekan Wydziału na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej  nie dłużej niż o 3 miesiące z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu Rektora.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej należy składać w dziekanacie Wydziału Humanistycznego do dnia 18.06.2021 r.

Wzór podania: wzor-podania-pierwsze-przedluzenie-terminu-zlozenia-pracy

 

Wróć do góry