W środę, 12 października studenci i pracownicy Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego zainaugurowali rok akademicki 2022/2023. WAE jest jednym z największych wydziałów naszej Uczelni.

Była to niezwykła inauguracja, ponieważ Wydział Administracyjno-Ekonomiczny po raz pierwszy powitał studentów nowego kierunku- prawa. Podczas uroczystości głos zabrała JM Rektor ANS w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni. –Wybraliście prężny, nastawiony na rozwój i udoskonalanie oferty dydaktycznej wydział. Wydział, który jako pierwszy z wszystkich działających w naszej Uczelni oferował studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia na każdym kierunku. Od tego roku akademickiego w jego ramach działa także niezwykle prestiżowy kierunek jakim jest Prawo. Mam wielką nadzieję, że są wśród studentów pierwszego roku przyszli sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, czy przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

W trakcie Inauguracji studenci mogli zapoznać się z działalnością Samorządu Studenckiego, Akademickiego Związku Sportowego, Czasopisma ANS w Tarnowie „Problems of Economics and Law” czy Wydawnictw naszej uczelni.

Wydarzenie zwieńczył wykład Wolontariat: historia, stan obecny, perspektywy, autorstwa dr hab. Roberta Kłaczyńskiego, prof. Uczelni.

 Życzę wam zdrowia, sił i niewyczerpanych pokładów energii, którą napędzacie naszą Alma Mater. Życzę Wam także, abyście, już po skończeniu studiów, z dumą mogli mówić o sobie: „jestem absolwentem Akademii Tarnowskiej”! Cieszę się, że mogę przywitać Was w gronie naszych Studentów.– zakończyła Rektor Małgorzata Kołpa.

Wróć do góry