To była wyjątkowo radosna i uroczysta inauguracja 25. roku akademickiego. Po ćwierć wieku istnienia, tarnowska Uczelnia spełniła bowiem wszelkie zapisane w prawie warunki i dołączyła do grona polskich szkół wyższych typu akademickiego. W ślad za zmianą statusu pójdzie teraz zmiana nazwy. Jeśli Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzy złożony już wniosek, za kilka miesięcy uczelnia będzie się nazywać Akademią Tarnowską. Lepszy początek jubileuszowego roku trudno sobie wymarzyć.

– Podczas każdej inauguracji sięgam pamięcią do minionych lat i czuję wielką dumę z miejsca, w jakim się znajdujemy, z drogi, jaką wspólnie pokonaliśmy. Nigdy nie miałam wątpliwości i nadal jestem pewna, że dobrze wykorzystujemy dany nam czas i możliwości, rozwijając się dla dobra nie tylko naszej społeczności akademickiej, ale także z pożytkiem dla miasta, regionu oraz kraju.

Towarzyszy mi jednak nie tylko duma, ale i poczucie wielkiej odpowiedzialności. Tak, jak moi poprzednicy: prof. Adam Juszkiewicz, ś.p. prof. Stanisław Komornicki, prof. Jadwiga Laska i prof. Józef Kania staram się, wraz ze wszystkim współpracownikami, dokładać wszelkich starań by Uczelnia rosła w siłę i odgrywała coraz ważniejszą rolę w życiu miasta i regionu.

To możliwe jedynie wtedy, gdy pracuje się z pełnym zaangażowaniem, gdy tworzy się wspólnotę ludzi uczciwych, zdolnych, pracowitych i oddanych naszej Alma Mater. Prezydent Roosevelt powiedział kiedyś, że „ludzie pracujący razem, jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”. Wierzę, że to prawda. Rolę wspólnoty podkreślałam od początku pełnienia zaszczytnej funkcji Rektora i podkreślać będę ją zawsze.

To grupowy wysiłek i ciężka praca sprawiły, że zaistnieliśmy w 1998 roku jako Wyższa Szkoła Zawodowa, że przez ponad dwie dekady rozwijaliśmy się jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i że od marca 2022 roku działamy już jako Akademia Nauk Stosowanych.

Dziś, z dumą, ale i wzruszeniem mogę przekazać Państwu informację o tym, że 1 października tego roku zostaliśmy uczelnią akademicką. To historyczny moment, na który pracowaliśmy wiele lat. Jesteśmy Akademią!mówiła Rektor Akademii, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Słowa Rektor zostały przyjęte entuzjastycznie przez licznie zebranych gości, a w auli Uczelni rozległy się gromkie brawa.

Zmiana statusu stała się możliwa dzięki zakończonej spektakularnym sukcesem ewaluacji naukowej. – Przystąpiliśmy do niej pierwszy raz i – decyzją Ministra Edukacji i Nauki – uzyskaliśmy kategorię A w ramach dyscypliny naukowej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz kategorię B w ramach dyscypliny „automatyka, elektronika i elektrotechnika”. Od decyzji w sprawie tej drugiej kategorii postanowiliśmy się odwołać. Uważamy bowiem, że spełniliśmy wszystkie warunki, aby otrzymać kategorię B+. Na wynik odwołania czekamy.

To niezwykle istotne, gdyż pozwoli nam w pełni wykorzystać szanse, jakie otwierają się przed Akademią Tarnowską. Jedną z nich jest możliwość nadawania stopni naukowych doktora. Pozwólcie, że podziękuję członkom zespołów, bez których to nie byłoby możliwe! Drogie Koleżanki i Koledzy: dziękuję! – mówiła Rektor Kołpa.

W trakcie mowy inauguracyjnej Rektor Kołpa zdradziła także sporo inwestycyjnych planów związanych z rozwojem Uczelni. Podzieliła się także obawami, związanymi z sytuacją geopolityczną w Europie i jej wpływem na Akademię.

– Rosyjska agresja na Ukrainę, galopująca inflacja, niespotykane wcześniej podwyżki cen mediów, usług i towarów spędzają nam sen z powiek. Oczywiście nie czekamy na to, co będzie z założonymi rękoma. Już od roku w Uczelni działa specjalny zespół, którego zadaniem jest optymalizacja kosztów utrzymania i szukania mądrych oszczędności. Zima będzie jednak trudna i musimy być przygotowani do poradzenia sobie z tym, co może nadejść. Jeśli spełni się czarny scenariusz, grozi nam kilkusetprocentowa podwyżka opłat za energię. Intensywnie szukamy sposobów na minimalizację tych kosztów, ale, jak zapewne wiecie, nasze możliwości w tym względzie są ograniczone. Bez względu na decyzje, jakie będziemy musieli podjąć, pragnę stanowczo podkreślić i zapewnić, że planując działania oszczędnościowe, przyświeca nam nadrzędny cel utrzymania wysokiej jakości kształcenia na wszystkich kierunkach.

Zachęcam jednak i proszę wszystkich członków naszej możliwości, aby – w miarę możliwości – oszczędzali energię, aby myśleli o dobru wspólnym i czuli się współodpowiedzialni za jej rozsądne używanie. Na szczęście sytuacja finansowa Uczelni jest dobra i stabilna, a kwotę subwencji zwiększamy o środki zewnętrzne z wszystkich możliwych źródeł – argumentowała.

Ogólna kwota pozyskanego wsparcia robi wrażenie – mowa bowiem o niemal 138 mln zł! Jeśli chodzi o szczegóły to:

  • 3 mln zł na modernizację hali sportowej z Programu Sportowa Polska. Pozwoliły one na wymianę parkietu, montaż klimatyzacji, a niebawem pomogą w rozbudowie ścianki wspinaczkowej,
  • 4 mln zł na realizację Programu Uczelnia Dostępna. Dzięki nim ułatwi się życie osób z niepełną sprawnością, wymienione zostaną windy, zmodernizowane stare i zbudowane nowe podjazdy,
  • 18 mln zł na inwestycje z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Te środki pozwolą zbudować nowy, pasywny budynek na terenie kampusu. Stanie on obok Pogotowia Ratunkowego na potrzeby wszystkich wydziałów: Politechnicznego, Ochrony Zdrowia, Sztuki, Administracyjno-Ekonomicznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Humanistycznego,
  • 25 mln zł z obligacji, które pozwolą dokończyć budowę oraz wyposażyć nowy obiekt (niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu tego budynku)
  • 78 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te mają zostać wydane na utworzenie Wydziału Lekarskiego

Pragnę w tym miejscu poinformować, że wniosek w tej sprawie zostanie złożony w najbliższym tygodniu – mówiła Rektor Kołpa.

W mowie inauguracyjnej nie zabrakło oczywiście słów skierowanych do osób najważniejszych – Studentów. – Dziękuję Wam serdecznie za zaufanie i gratuluję dokonanego podczas rekrutacji wyboru. My – wykładowcy i inni pracownicy Uczelni – jesteśmy dla Was. Zrobimy wszystko, aby wskazywać Wam drogę, pomagać w szukaniu odpowiedzi, wspierać na każdym etapie rozwoju – mówiła Magnificencja Rektor. – Całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie życzę: wytrwałości, kreatywności, sił potrzebnych do budowania pięknej przyszłości i oczywiście zdrowia – zakończyła Małgorzata Kołpa.

W trakcie inauguracji głos zabrało wielu znamienitych gości. Byli wśród nich parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej. Ton wszystkich wypowiedzi był zgodny: radość i duma z osiągnięć, jak podkreślali mówcy „naszej Akademii”.

Podczas uroczystej inauguracji wręczono wiele nagród, medali i odznaczeń. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Pani Renata Błyszczuk, Pan Grzegorz Cebrat, Pani Renata Cierpich, Pani Barbara Dziedzic, Pani Mariola Dzioba, Pani Renata Kozioł, Pani Urszula Kozioł, Pani Anna Rogowska-Bąk, Pani Dorota Rybska i Pan Stanisław Świder.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Pani Jadwiga Chwistek, Pani Aneta Grochowska, Pan Przemysław Markowicz, Pani Marta Pałucka.

Ponadto, Minister Obrony Narodowej uhonorował Srebrnym Medalem dla Obronności Kraju Pana Józefa Rajchela, a Ministe Edukacji i Nauki, Medalem Komisji Edukacji Narodowej dr Anetę Grochowską i mgr Annę Rogowską-Bąk.

W dalszej części uroczystości Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski odebrał Rektor PWSZ w latach 1998-2007, prof. dr hab. Adam Juszkiewicz.

Pamiątkowe pióra trafiły także do szefów zespołów naukowych odpowiedzialnych za ewaluację: mgr Doroty Bernackiej, dr Agnieszki Bartak-Lisikiewicz oraz dr inż. Roberta Wielgata, którzy reprezentowali oba zespoły.

Dyscyplina „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”: dr Piotr Barszczowski, dr Agnieszka Bartak-Lisikiewicz, mgr Dorota Bernacka, dr hab. Dominika Borek, mgr Stanisław Chmiel, mgr Marta Dubanowicz, dr Roman Fleszar, dr Antonina Janus-Szybist, mgr Wojciech Kołek, mgr Kamil Kukla, mgr Michał Pawłowski, mgr Łukasz Podolak, dr hab. Przemysław Pokrywka, mgr Zbigniew Pozarzycki, dr Iwona Rypeść-Kostovic, dr Maja Starakiewicz, dr Aleksandra Zuba-Benn.

Dyscyplina „automatyka, elektronika i elektrotechnika”: mgr inż. Łukasz Chlastawa, prof. dr hab. Bogusław Filipowicz, mgr inż. Edyta Gawin, dr Władysław Iwaniec, dr Jacek Jasielski, mgr inż. Piotr Kapustka, mgr inż. Dawid Kara, dr Wojciech Kołodziejski, dr hab. Przemysław Kościk, dr inż. Daniel Król, prof. dr hab. Stanisław Kuta, dr Agnieszka Lisowska-Lis, dr Łukasz Mik, dr Janusz Petryna, dr Adam Pieprzycki, dr Grzegorz Szerszeń, dr hab. Jan Szybka, dr inż. Robert Wielgat.

Władze Uczelni uhonorowały także naszych wybitnych sportowców: Aleksandrę Kałucką, Natalię Kałucką, Marcina Dzieńskiego oraz trenera Tomasza Mazura.

Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnych punktów: symbolicznego pożegnania absolwentów, immatrykulacji studentów I roku oraz wykładu inauguracyjnego, który wygłosił Mieczysław Czosnyka z Fundacji im. Jana Szczepanika.

Warto dodać, że Aula Uczelni, decyzją Senatu nazwana została imieniem wybitnego wynalazcy. Stanowi to symboliczne zwieńczenie Roku Szczepanika, w którego obchodach Uczelnia wzięła bardzo czynny udział. Pamiątkową tablicę umieszczoną przy wejściu do Auli zaprojektował dr Bartłomiej Bałut, wykładowca Wydziału Sztuki ANS w Tarnowie.

Uroczystość uświetnił Chór SOLski, którego członkowie wspaniale zaśpiewali pieśni: „Gaude Mater Polonia” „Gaudeamus Igitur” oraz Mazurka Dąbrowskiego.

fot. Artur Gawle

Wróć do góry