6 czerwca o godz. 15.45 w Auli im. Jana Szczepanika (budynek C) rozpocznie się II Forum Nauka-Gospodarka-Biznes. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata akademickiego oraz przedsiębiorcy i reprezentanci wielu instytucji z Tarnowa i regionu. Celem spotkania jest wypracowanie satysfakcjonujących modeli współpracy Uczelni z jej najbliższym otoczeniem.

 Akademia odgrywa ważną rolę we wspieraniu rozwoju lokalnej i ponadlokalnej gospodarki, w dostarczaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników dla dynamicznie zmieniających się przedsiębiorstw, szeroko rozumianego biznesu, czy organizacji i instytucji samorządowych. Forum jest idealnym miejscem aby się spotkać i o wszystkim podyskutować – tłumaczy Rektor AT, dr hab. Małgorzata Kołpa.

Plan Forum zakłada trzy panele eksperckie: „Gospodarka w obliczu światowego kryzysu”, „Znaczenie kształcenia dla rozwoju lokalnego” , „Synergia nauki i biznesu – perspektywy rozwoju”.

– Wezmą w nich udział zarówno nasi naukowcy i dydaktycy, jak i osoby zajmujące się zawodowo „spinaniem” świata akademickiego i biznesu. Ich partnerami w dyskusji będą przedstawiciele największych zakładów regionu, reprezentanci mniejszych przedsiębiorstw rozwijających się dynamicznie w branżach nowych technologii, a także samorządowcy, pracownicy administracji państwowej, czy innych instytucji – wyjaśnia jedna z pomysłodawczyń Forum, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, Prodziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego AT.

– Zapraszam wszystkich do dialogu i dyskusji. Tylko w ten sposób możemy wykrzesać synergię nauki i otoczenia gospodarczego; zrobić coś dobrego i ważnego dla Tarnowa i regionu – kończy Rektor Kołpa.

PROGRAM FORUM

 • 15.45 – przywitanie gości
 • 15.50 – wystąpienie JM Rektor AT w Tarnowie dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni

Panel I „Gospodarka w obliczu światowego kryzysu” (16.00-16.30)

 • Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
 • prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – AT w Tarnowie
 • dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • Tadeusz Rzońca – Prezes Zarządu Centrum Kapitałowe Sp. z o.o.
 • Robert Pacana – Członek Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Panel II – „Znaczenie kształcenia dla rozwoju lokalnego” (16.30-17.00)

 • Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 • Bogumiła Porębska – Zastępca Prezydenta Tarnowa ds. Edukacji i Sportu
 • dr Tomasz Kozioł – Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie
 • Lucyna Krzemińska – Kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy AT w Tarnowie
 • Marek Mielak – Geronimo – Współwłaściciel Przychodni Leczenia Narządu Ruchu Geronimo

Panel III – „Synergia nauki i biznesu – perspektywy rozwoju” (17.00-17.30)

 • dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AT w Tarnowie
 • dr inż. Michał Kisielewicz – Specjalista ds. Badań Naukowych – Centrum Transferu Technologii AT w Tarnowie
 • dr Tomasz Węsierski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A.
 • Paweł Motyka – Kierownik Działu Badań i Rozwoju Firmy Certech
 • Jaku Słowik – Prezes Fundacji „Zielona przystań”
 • Szymon Pitek – popularyzator nauki, projektant przestrzeni edukacyjnej

Godz. 17.30 – rozmowy kuluarowe

Wróć do góry