Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen trwa od kilku lat i przynosi wymierne rezultaty. W ramach kolejnej wizyty w Polsce, studenci i nauczycieli akademiccy zza zachodniej granicy odwiedzili nie tylko Tarnów i partnerską uczelnię, ale także najciekawsze miejsca Małopolski. Wspólnie z polskimi kolegami wzięli też udział w licznych spotkaniach, zajęciach i warsztatach poświęconych tematyce ekonomiczno-administracyjnej.

 

Wróć do góry