Przeprowadziliśmy badania dotyczące losów absolwentów kierunku ochrony środowiska. Okazuje się, że nasi absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy. Z zachowaniem przepisów RODO zamieszczamy poniżej listę zakładów pracy i stanowisk gdzie pracują nasi absolwenci.

Oczywiście to niepełna lista, a jedynie  kilkadziesiąt  przykładów, bo nie udało nam się do wszystkich absolwentów dotrzeć:

 1. Instytut Ochrony Przyrody Polskie Akademii Nauk w Krakowie – Zakład Ochrony Ekosystemów (pracownik naukowy w stopniu doktora).
 2. Uniwersytet Jagielloński – Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii – pracownik naukowy – zaawansowany przewód doktorski.
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Katedra Ochrony Środowiska – wykładowca – zaawansowany przewód doktorski na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
 5. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Krakowie.
 6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – delegatura w Tarnowie.
 7. Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego Delegatura w Tarnowie. Departament Ochrony Środowiska – Inspektor ds. ochrony środowiska.
 8. Jednostka Certyfikująca TUV Rheinland Polska (Czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce).
 9. Grupa Azoty S.A. – Kontrola Jakości Kaprolaktamu.
 10. Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. (Grupa Azoty) – Laboratorium Ochrony Środowiska.
 11. Urząd Gminy Wierzchosławice Referent/ekodordca Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska.
 12. Grupa PVGE Sp. z o.o. – Dział Projektów (Ogólnopolska firmą z 12-letnim doświadczeniem w branży OZE).
 13. Urząd Gminy Tarnów.
 14. Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Ochrony Środowiska.
 15. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział Tarnów – Główny Specjalista do spraw Ochrony Środowiska.
 16. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział Tarnów –  Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody.
 17. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie / Oddział w Tarnowie: Zabytkowe założenia zieleni.
 18. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Centralne Laboratorium w Krakowie / Pracownia CLB w Tarnowie.
 19. MGGP S.A. Oddział Tarnów – Obszar przetwarzania danych (Polska firma inżynieryjno-konsultingowa działająca na rynku od 1998 roku. Oferuje kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, środowiska oraz geoinformacji.  Poprzez swoje realizacje, uczestniczy w ważnych inwestycjach w takich segmentach rynku jak infrastruktura i transport, budownictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo, energetyka czy telekomunikacja).
 20. Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. (Grupa Azoty) Wydział Oczyszczalni Ścieków  i Składowisk – Technolog.
 21. Sanepid Oddział Dąbrowa Tarnowska.
 22. Firma Ekoradca (Tarnów) – specjalista ds. ochrony środowiska
 23. Firma ECO-HELP Tarnów – właściciel firmy – branża usług środowiskowych i ekspertyz.
 24. Grupowa Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie – specjalista ochrony środowiska.
 25. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej
 26. Kopalnia Soli w Wieliczce – laboratorium.
 27. Tarnowskie Wodociągi – laboratorium – specjalista.
 28. Tarnowskie Góry Wodociągi – laboratorium – specjalista.
 29. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Małopolskiego – oddział Tarnów.
 30. Kilka firm z branży fotowoltaicznej.

Od 22 września do 11 października można rekrutować się na kierunek Ochrona Środowiska. Wszelkie informacje odnośnie naboru  znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry