22. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie został oficjalnie zainaugurowany. W uroczystości wzięła udział społeczność Uczelni oraz liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z Uczelnią szkół wyższych z Polski i zagranicy – Ukrainy, Węgier i Malty oraz licznych instytucji współdziałających z PWSZ. W najstarszej, największej i najchętniej wybieranej wyższej szkole zawodowej w Polsce w roku akademickim 2019/2020 studiować będzie około 4 tys. młodych ludzi, w tym, ponad 1,5 tys. na pierwszym roku.

Bardzo serdecznie witam na inauguracji 22. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – rozpoczęła uroczystość witając zaproszonych gości Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska. Szczególnie witam naszych drogich studentów, którzy rozpoczynają naukę w PWSZ. Wchodzicie w nowy etap życia, mam nadzieję, że czas wykorzystacie mądrze, kreatywnie i ciekawie – mówiła.

– To wyjątkowy, piąty rok kadencji, dłuższej ze względu na wdrażanie zapisów reformy szkolnictwa wyższego. Rok trudny, pracowity, ale satysfakcjonujący. Uczelnia jest w świetnej kondycji, najlepszej chyba w całej jej historii, ma bardzo dobry bilans finansowy. To odpowiedni moment do wyznaczania nowych zadań – kontynuowała Rektor Laska.

Chwilę później padła bardzo ważna deklaracja. Uczelnie naszego typu nie mają takiego obowiązku, ale wytypowaliśmy cztery dyscypliny w których w 2021 roku poddamy się ewaluacji – zapowiedziała Rektor Laska. – To krok w stronę rozwoju, w stronę Akademii Tarnowskiej. W tym względzie zamierzamy iść właśnie taką drogą, nie zamierzamy podążać na skróty – mówiła.

Podczas wystąpienia Rektor wymieniła także liczne sukcesy pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów Uczelni odniesione w ciągu minionych dwunastu miesięcy. – Gratuluję Wam wszystkim bardzo serdecznie – mówiła.

Rektor podkreślała także, że w Uczelni obecnie realizowanych jest aż 11 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę niemal 14 mln zł. – Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ich pozyskanie i realizację – dodawała.

– Wszystkim studentom i pracownikom życzę, by rok był pomyślny i bogaty w sukcesy zawodowe oraz prywatne. Szczęść Boże! Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty – zakończyła Rektor Jadwiga Laska.

Ciepłe słowa do uczestników inauguracji oraz społeczności akademickiej PWSZ skierowali także m.in.: Prezydent RP, dr Andrzej Duda, którego list odczytał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Premier RP Mateusz Morawiecki, którego list odczytał prof. Kazimierz Wiatr, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, którego list odczytał Radny Wojewódzki Stanisław Bukowiec, Poseł Norbert Kaczmarczyk, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Najważniejszym punktem Inauguracji była oczywiście immatrykulacja nowych studentów, którą poprowadziła dr Małgorzata Martowicz, Prorektor PWSZ ds Studenckich i Dydaktyki. Po dokonaniu immatrykulacji przez Rektor PWSZ zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”, a do młodszych kolegów zwróciła się Oliwia Drogoś, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.

Podczas inauguracji wręczono także liczne wyróżnienia i odznaczenia państwowe oraz resortowe:

Srebrny Krzyż Zasługi trzymał mgr Jan Salamon, Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Bogumiła Kokoszka i dr Barbara Kubik, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: mgr Edyta Biel, dr Mariusz Klich, mgr Anna Stefanowicz-Kocoł i ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, a Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: dr inż Łukasz Mik. Odznaczenia wręczał wyróżnionym Wicewojewoda Zbigniew Starzec.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego otrzymali: dr Krzysztof Chmielarz, mgr Krystyna Florek-Tarczoń, mgr Kazimiera Moździerz, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn. Medale wręczał wyróżnionym dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, Artur Puciłowski.

Medale i dyplomy trafiły też do studentów. Medale otrzymali: Klaudia Szczerba, Anna Wantuch, Waldemar Jankowski, Dawid Potępa, Mateusz Zbylut, Patrycja Duda.

Władze Uczelni nie zapomniały także o byłym już duszpasterzu akademickim księdzu Andrzeju Augustynie, który po wielu latach posługi opuścił Tarnów. – Serdecznie dziękuję za wszystko, co ksiądz dla nas zrobił Księże Andrzeju – mówiła Rektor Jadwiga Laska.

Przyjęty gromkimi brawami, niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny wygłosił wybitny neurochirurg, prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, który brawurowo opowiedział o nowoczesnych technologiach komputerowych wykorzystywanych w neurochirurgii.

Uroczystość inauguracji, zgodnie z tradycją zakończyło odśpiewanie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

Wróć do góry