Uprzejmie informujemy, że zajęcia w  dniu 25 X 2021 r. prowadzone przez dr hab. Urszulę Wójcik nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzącą ze studentami.