Uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 1 X 2021 r. prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża oraz zajęcia w dniu 4 X 2021 r. prowadzone przez dr hab. Urszulę Wójcik nie odbędą się. Termin odpracowania tych zajęć zostanie ustalony przez Prowadzących ze studentami.