Akademia Tarnowska złożyła wniosek w konkursie „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 200 mln zł trafi do polskich uczelni na pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport.

Wniosek przewiduje m.in. modyfikację programu kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku Elektrotechnika poprzez wprowadzenie bloku obieralnego energetyka odnawialna. Możliwie będzie także uruchomienie studiów II stopnia na kierunku energetyka odnawialna. Studenci będą mogli liczyć dodatkowo na płatne praktyki i staże oraz będą mieli możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej przygotować kadry na zapotrzebowanie rynku w kluczowych dla polskiej gospodarki branżach. Aktualnie Elektrotechnika na Wydziale Politechnicznym AT oferuje dwa bloki obieralne „Automatyka i pomiary” oraz „Elektroenergetyka”. Niezależnie od wybranego bloku absolwenci Elektrotechniki łatwo znajdują pracę. Pierwszy kontakt z pracą mają już w trakcie studiów, po praktykach. Absolwenci Elektrotechniki mają też otwartą ścieżkę do uzyskania uprawnień elektrycznych budowlanych. Ich miejsca pracy to stanowiska inżynierów elektryków, automatyków, służb utrzymania ruchu, projektantów, informatyków itp. Są również przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych i przemysłowych oraz biurach projektowych. Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Jeszcze w trakcie studiów możliwe jest uzyskanie uprawnień (sepowskich) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a także uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania (ECDL CAD). Nauczanie na kierunku Elektrotechnika obejmuje problematykę cyfrowych systemów sterowania, nowoczesnych układów napędowych, techniki mikroprocesorowej oraz komputerowych systemów pomiarowych, a także zagadnienia projektowania i eksploatacji sieci, systemów elektroenergetycznych oraz urządzeń rozdzielczych. Podstawę stanowią wiadomości z matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz grafiki inżynierskiej, uzyskiwane w trzech pierwszych semestrach studiów. Proces tworzenia inteligentnych systemów energetycznych, energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz masowego użytkowania samochodów z napędem elektrycznym, zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomiarów cyfrowych i przetwarzania danych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, zastosowania technik mikroprocesorowych, możliwości magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a następnie jej efektywnego przetwarzania. Do takich zadań przygotowuje studentów kierunek elektrotechnika, w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach. Zajęcia dydaktyczne prowadzą oprócz nauczycieli akademickich także inżynierowie tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. W ramach przedmiotów obieralnych studenci mogą dodatkowo pogłębiać swoje zainteresowania i kwalifikacje pod kątem konkretnego zatrudnienia. Tematy prac dyplomowych często wynikają z zainteresowań dyplomantów, dotyczą też problemów wskazanych przez przedstawicieli przemysłu i są realizowane we współpracy z  przemysłem. Stale poszerzana jest również oferta kursów, szkoleń i warsztatów dla studentów, przy współudziale firm o profilu elektrotechnicznym. Praktyki zawodowe trwające łącznie pół roku mają uzupełnić wiedzę zdobywaną na studiach i przygotować do przyszłej pracy. Realizowane są zarówno w większych zakładach przemysłowych Tarnowa, jak i mniejszych jednostkach specjalistycznych.

Rekrutacja na Elektrotechnikę jak i na pozostałe kierunki trwa jeszcze do 21 lipca 2023r.
Planowany jest też dodatkowy nabór od 17 sierpnia do 15 września.
Zapraszamy!


Wróć do góry