Na dzień 27 stycznia 2019 roku zaplanowany jest w Centrum Egzaminacyjnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie egzamin VEC w wersji online.
VEC to innowacyjny egzamin, który obejmuje największą liczbę zawodów istniejących na współczesnym rynku pracy. Jako taki, jest wartościowym potwierdzeniem umiejętności językowych w zakresie wybranego zawodu i w warunkach silnej konkurencji może dać przewagę kandydatowi ubiegającemu się o pracę. Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo (English for Specific Purposes, ESP). Egzamin ten został opracowany i wdrożony w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Express Publishing oraz University of Greenwich i jest egzaminem z zakresu języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo – Vocational English Certification (VEC).
Szczegóły dotyczące egzaminu oraz opłaty można znaleźć na stronie https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/egzaminy-vec . Chętnych prosimy o zgłoszenia do 30 listopada 2018 roku, zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy r_koziol@pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry