Studenci  I roku, studia I stopnia

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 są Państwo zobowiązani do wyboru w semestrze letnim:

  1. Specjalności:

– komunikowanie medialne: słowo, tekst i obraz;

– menedżer i animator kultury;

– nauczycielska;

– twórcze pisarstwo.

  1. Przedmiotu:

– kompetencje cyfrowe i e-narzędzia

lub

– podstawy edytorstwa.

PROSIMY O WYBÓR  SPECJALNOŚCI I PRZEDMIOTU!

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie ZFP, pokój A 021  w dniach 27.11.2018 r. – 4.12.2018 r. w godz. 10.00-15.00.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWE!

PROGRAMY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W SYLABUSACH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZFP.

Studenci II roku, studia I stopnia

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 są Państwo zobowiązani do wyboru w semestrze letnim przedmiotu:

– elementy antropologii kultury

lub

– kultura regionu.

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie ZFP, pokój A 021  w dniach 27.11.2018 r. –  4.12.2018 r. w godz. 10.00-15.00.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWE!

PROGRAMY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W SYLABUSACH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZFP.

Wróć do góry