Dzień Otwarty organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie 29 marca br. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00 był nie tylko możliwością zdobycia informacji o ofercie Uczelni, planach studiów, efektach kształcenia na kierunku Elektrotechnika,  czy obejrzenia laboratoriów wraz z nowoczesnym wyposażeniem. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli przekonać się na czym polega studiowanie i w jakich warunkach może się odbywać. Do dyspozycji zwiedzających były laboratoria Zakładu Elektrotechniki wyposażone w nowoczesny sprzęt. Goście mogli porozmawiać ze studentami, którzy prezentowali podstawowe zagadnienia elektrotechniki. Można było zapoznać się z pracami dyplomowymi zrealizowanymi w Zakładzie Elektrotechniki, np. zbudowanymi modelami procesów przemysłowych wraz z ich sterowaniem, modelem suwnicy i innymi. Dostępni byli także absolwenci kierunku Elektrotechnika – tegoroczni inżynierowie, a także kadra dydaktyczna Zakładu Elektrotechniki. Kandydaci mogli zatem wyobrazić sobie pewien obraz studiowania biorąc pod uwagę spojrzenie na studia inżynierskie z punktu widzenia studenta, absolwenta czy pracownika akademickiego. Telewizja internetowa subregionu tarnowskiego www.tarnowska.tv przygotowała krótki materiał dotyczący Dnia Otwartego w PWSZ w Tarnowie – najstarszej, największej i najchętniej wybieranej uczelni tego typu w Polsce.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do komfortowego studiowania elektrotechniki.

Obejrzyj także filmiki działających modeli:

film 1
film 2
film 3
film 4
film 5
film 6

Wróć do góry