Katedra Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zapraszają wszystkich studentów do udziału w międzywydziałowych „Dniach polszczyzny”.

Od 6 maja wszyscy studenci mogą wziąć udział w następujących aktywnościach:

  • ,,Podchody polonistyczne” – na terenie Uczelni rozwieszono serię plakatów zawierających zagadki z zakresu znajomości języka polskiego. Poniżej znajdziecie zasady wyzwania. Pierwsza zagadka znajduje się na pierwszym piętrze budynku A obok tzw. „tramwaju”. 
  • Quiz z nagrodami mający wyłonić ,,Mistrza polszczyzny”. TU ZNAJDZIECIE LINK DO QUZU. Przedstawiciele filologii polskiej będą też odwiedzać wybrane grupy podczas zajęć.
  • Akcja plakatowa ,,Poprawna polszczyzna” – na terenie Uczelni pojawiły się plakaty zawierające wskazówki co do tego, jak poprawnie posługiwać się polszczyzną. Zachęcamy do czytania i stosowania przedstawionych na nich zasad!
Wróć do góry