Miesiące wakacyjne mogą być zarówno czasem wykorzystanym na odpoczynek jak i na zdobycie zawodowego doświadczenia. Studenci Chemii poprzez udział w praktykach skorzystali z możliwości skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy na danym stanowisku z rzeczywistością.

Bogaty program praktyk zawodowych pozwalający na dogłębne poznanie specyfiki wybranego przez studenta laboratorium przemysłowego, badawczego czy analitycznego, praca pod okiem ekspertów i kontakt z najnowocześniejszymi technologiami pomagają studentom rozwijać tak pożądane przez pracodawców umiejętności – łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, operatywność, umiejętność pracy zespołowej, analiza, rozwiązywanie problemów, myślenie strategiczne. Dodatkową zaletą jest również nabyta przez studentów umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w danym laboratorium do analizy, obróbki i prezentacji wyników. Zawodowe doświadczenie zdobyte jeszcze na etapie edukacji jest olbrzymim atutem podczas wchodzenia na rynek pracy.

W bieżącym roku akademickim Studenci II roku Chemii zdobywali doświadczenie w laboratoriach zakładów przemysłowych : na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego:

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o w Starachowicach,

P.T.H. Certech i Baulab Sp. z o. w Niedomicach,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie,

Becker Farby Przemysłowe w Tarnowie,

SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o. o w Nowym Sączu,

Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie – Pogórskiej Woli,

Canpack S.A Oddział Fabryki Puszek Napojowych w Brzesku oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S. A. w Tarnowie.

W obecnym roku akademickim praktyka zawodowa zaowocowała zatrudnieniem części studentów na czas określony, w ramach umowy o pracę, w zakładzie pracy w którym wcześniej odbywali praktykę.

Część studentów uzyskała możliwość realizacji prac dyplomowych we współpracy z zakładem przemysłowym.

Tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Łączymy naukę z przemysłem 🙂

Kształcimy na kierunkach:

Chemia Stosowana studia inżynierskie stacjonarne – NOWOŚĆ !

Chemia studia licencjackie stacjonarne (specjalności: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii oraz Ratownictwo Chemiczne) oraz Chemia studia licencjackie niestacjonarne (specjalność Chemia Stosowana).

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie:

https://pwsztar.edu.pl/rekrutacja-na-studia-rozpoczeta-to-propozycja-dla-ciebie/?param=CH

Rekrutacja trwa do 17 września.

Wróć do góry