Produkty chemiczne są newralgiczne dla rozwoju i istnienia innych branż, a sektor chemiczny będąc zarówno producentem jak i liderem w procesach recyklingu, staje się sektorem strategicznym, budującym narodową gospodarkę, co powoduje że popyt na chemików wciąż rośnie.

Absolwenci Chemii stanowią kadrę firm przemysłu chemicznego i pokrewnych (np. farmaceutycznego, kosmetycznego, tworzyw sztucznych, motoryzacji, budownictwa, nawozów sztucznych, farb i lakierów, gumowego, petrochemicznego), laboratoriów analitycznych, diagnostycznych itp. Wielu chemików kontynuuje przygodę z nauką – podejmując pracę w instytutach naukowych, uczelniach, centrach transferu technologii, jednostkach badawczych oraz badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym.

Myślisz o studiach, które dają możliwość realizowania swoich pasji, rozwijania zainteresowań naukowych oraz zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy?

To propozycja dla Ciebie!

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej znajdziesz:

Studia I stopnia:

               ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne  (specjalności: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii) i niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

               ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Jeżeli chciałbyś poznać zasady i metody produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową, zasady utylizacji i recyklingu, zasady bezpieczeństwa procesów przemysłowych, zgłębić zagadnienia katalizy chemicznej i nowych materiałów to zwróć uwagę na specjalność Chemia Stosowana. To jedna z czterech specjalności, na którą po pierwszym roku studiów mogą zdecydować się studenci Chemii Akademii Tarnowskiej.

Chemia Stosowana przybliża studentom szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w przemyśle petrochemicznym, tworzyw sztucznych, technologii polimerów, nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych, na których opiera się ponad 90% produkcji nowoczesnego przemysłu chemicznego (bez których rozwój nowoczesnej chemii byłby niemożliwy), pozwalają studentom poznać zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg procesów chemicznych oraz parametry procesowe decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć związanych z chemią i technologią polimerów wprowadza studentów w dziedzinę, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki antykorozyjne, zabawki czy wykładziny podłogowe a na implantach i niciach chirurgicznych kończąc.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry