Czy interesuje Cię chemia, biologia, farmacja, informatyka? Czy chcesz poznać praktyczne wykorzystanie tych dyscyplin w służbie człowiekowi i społeczeństwu? Jeśli tak, to oferta specjalności Chemia medyczna jest właśnie dla Ciebie i zdecydowanie nie pozwoli Ci nudzić się w trakcie studiów.

W ramach tej specjalności znajdziesz zarówno zajęcia łączące treści chemiczne, biologiczne ale także elementy wyrafinowanej analizy danych i AI. Grupa zajęć związanych z chemo- i bioinformatyką pozwoli Ci poznać metody obliczeniowe stosowane obecnie w przemyśle i nauce do projektowania nowych leków i przewidywania ich kluczowych właściwości przy pomocy komputera.

Specjalność Chemia medyczna przybliży Ci także metody kontroli jakości produktów farmaceutycznych, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej. Ponieważ Chemia na Akademii Tarnowskiej jest kierunkiem praktycznym to oprócz wiedzy nabytej w trakcie zajęć na Uczelni  znajdziesz także bardzo ciekawe miejsca praktyk m.in. Olimp Labs, Grupa Azoty S.A., Celon Pharma czy Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Wspomnieć należy również, że wiele prac dyplomowych realizowanych jest we współpracy z naszymi partnerami z przemysłu i jednostek naukowych. To wszystko sprawia, że absolwenci specjalności Chemia medyczna z łatwością znajdują pracę w przemyśle, a także robią kariery naukowe.

            Katedra Chemii zachęca do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W bogatej ofercie kierunków chemicznych znajdziesz:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna    

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry