Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego poznaliśmy laureatów Nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są one za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Wśród wyróżnionych prac znalazły się również te przygotowane przez absolwentki Akademii Tarnowskiej.

W kategorii „prace licencjackie i inżynierskie” wyróżnienie otrzymała Martyna Olszówka, absolwentka filologii angielskiej, za pracę On the trail of the Sanguszko family in Tarnów and its region – a guide for foreigners, napisaną pod opieką dra Grzegorza Nawrockiego. Z kolei w kategorii „prace magisterskie” Kapituła wyróżniła magisterium Marty Zegar, absolwentki ekonomii, pt. „Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w regionie tarnowskim”, której promotorem był dr inż. Jarosław Mikołajczyk.

Justyna Gucwa (UJ) za pracę „Adaptacja do zmian klimatu jako współczesne wyzwanie rozwoju lokalnego na przykładzie Tarnowa”  oraz Weronika Grodowicz (UPJPII) za pracę „Terapia przez pracę osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej” (prace licencjackie i inżynierskie) otrzymały główne nagród przyznane dziś w tarnowskim Ratuszu.

Ponadto wyróżniono absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katarzynę Tobołę („Realizacja budżetu obywatelskiego jako forma zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2021 na przykładzie Tarnowa”) i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Martę Ulanecką („Rola wieku przedszkolnego dla sukcesu szkolnego z perspektywy rodziców i nauczycieli”).

W skład Kapituły XVII edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila weszli: zastępca prezydenta Tarnowa, Agnieszka Kawa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, dr Jakub Kwaśny, członek zarządu powiatu tarnowskiego, Tomasz Stelmach, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Akademii Tarnowskiej, dr Małgorzata Martowicz i kierownik Katedry Zarządzania MWSE, profesor dr hab. Leszek Kozioł.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!

Wróć do góry