Piotr Derlaga, absolwent kierunku Grafika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został uhonorowany Nagrodą Tertila za najlepszą pracę dyplomową „o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim”. Uhonorowano go w kategorii prac licencjackich za projekt pod nazwą „Opracowanie identyfikacji wizualnej święta odzyskania niepodległości: Tarnów – pierwszy niepodległy”. Promotorem pracy był dr Bartłomiej Bałut, dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.

Nagrody Tertila wręczono dziś, podczas odbywającej się dzisiaj w ratuszu wspólnej, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego.

Radości z nagrody dla swojego dyplomanta nie kryje dr Bartłomiej Bałut, pod którego okiem powstał projekt. – Po pierwsze jeszcze raz gratuluję Piotrowi, bo to nagroda całkowicie zasłużona. Dla mnie szczególna wartość tej pracy polega na tym, że Piotr umiejętnie wykorzystał nowoczesne techniki i podejście do projektowania, by swoim znakiem opowiedzieć o tak ważnym dla naszej tożsamości wydarzeniu sprzed stu lat. Opowiedzieć także, a może nawet przede wszystkim ludziom młodym, bo jego pomysł i wykonanie najmocniej przemawiają właśnie do nich. To wielka wartość tego projektu i cieszę się, że kapituła również to doceniła – mówi dr Bałut dodając, że praca licencjacka Piotr Derlagi została oceniana ocenę bardzo dobrą.

O nagrody – w 12. edycji konkursu – tradycyjnie ubiegać się mogli autorzy prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim, w którym odbywa się konkurs, będący absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i mieszkający na stałe w Tarnowie lub powiecie tarnowskim.

Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (w przypadku tej ostatniej, oddzielnie oceniano prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oddzielnie z pozostałych nauk).

LAUREACI NAGRÓD TERTILA

Kategoria: prace magisterskie – obszar nauk humanistyczno-społecznych

Justyna Wojtas, absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę „Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przez dzieci ze spektrum autyzmu i sprzężeniami”.

Kategoria: prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych

Marlena Sówka, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej za pracę „Miejskie bieguny wzrostu – koncepcja urbanistyczna”.

Kategoria: prace licencjackie i inżynierskie

Piotr Derlaga, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę projektową „Opracowanie identyfikacji wizualnej święta odzyskania niepodległości: Tarnów – pierwszy niepodległy”.

Wyróżniono także:

  • Paulinę Bubisz, absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Depopulacja i zjawisko «shrinking cities» jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej na przykładzie miasta Tarnowa”,
  • Piotra Boryczkę za pracę „Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania trwałym majątkiem produkcyjnym wg wymagań normy ISO 55001 w przedsiębiorstwie chemicznym”,
  • Joannę Baran, absolwentkę Politechniki Krakowskiej za pracę „Galeria Sztuki Współczesnej w Tarnowie-Mościcach. Modernizm Utracony”,
  • Edytę Mazur, absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za pracę „Występowanie lekoopornych szczepów «Staphylococcus aureus» i «Escherichia coli» w miejscach użyteczności publicznej jako potencjalny czynnik zagrożenia zdrowia”,
  • Edytę Czarną, absolwentkę Politechniki Świętokrzyskiej za pracę „Sacrum – znaczenie – światło. Zespół sakralny w Tarnowie”,
  • Konrada Niemca, absolwenta Politechniki Krakowskiej za pracę „Ocena jakości wód cieku Wątok”.

Werdykt odczytał przewodniczący Kapituły, zastępca prezydenta Tarnowa ds. rozwoju gospodarczego, Piotr Augustyński, a nagrody wręczali: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, starosta powiatu tarnowskiego, Roman Łucarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Ryszard Pagacz oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń.

 

 

Wróć do góry