Praca magisterska byłego studenta Filologii polskiej Szymona Łucykowa Udział studentów PWSZ w Tarnowie w życiu kulturalnym miasta znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych prac w kraju zgłoszonych na Konkurs im. prof. Czesława Zgorzelskiego. Gratulujemy nie tylko autorowi ale także prof. dr hab. Teresie Wilkoń, która była promotorem wyróżnionej pracy.

Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, stanowiącą wyraz integracji środowiska polonistycznego i jego troski o poziom kształcenia.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych.

Pierwsza edycja Nagrody została ogłoszona w 2002 roku. Dotąd odbyło się dwadzieścia edycji, w których o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie niemal 400 najlepszych prac magisterskich z ponad dwudziestu ośrodków.

Magisteria biorące udział w Konkursie – w opinii międzyuczelnianego jury – prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Dodajmy, że Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej.

Wróć do góry