Do 31 października trwa przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może zgłosić swój pomysł. Wszystkie zadania, które przejdą pozytywną weryfikację, będą walczyły w głosowaniu mieszkańców o rekordową pulę aż 16 mln zł.

Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu?

Darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne badania medyczne, a może remont chodnika czy drogi wojewódzkiej?

Możliwości jest naprawdę sporo!

Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska – ma szansę na realizację.

Zadania można zgłaszać do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50 – 100 tys. zł.

Warto pamiętać, że Małopolska w budżecie obywatelskim jest podzielona na 4 regiony:

 • Region Małopolska Południowa: m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
 • Region Tarnowski: m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
 • Region Małopolska Zachodnia: m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
 • Region Krakowski Obszar Metropolitalny: m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski.

Formularz zadania i wymagane 30 podpisy mieszkańców możesz złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ.
 • Agenda Zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 • Agenda Zamiejscowa w Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów.
 • Agenda Zamiejscowa w Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.


Do 15 marca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl wstępną listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji.

Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo autorzy zadania mają możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać na przełomie maja i czerwca 2024 roku.

Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie BO Małopolska, natomiast w przypadku pytań do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mailowy: bo@umwm.malopolska.pl.

Wróć do góry