W obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych brały udział nasze studentki – członkowie SKN 360J:

Natalia Bogacz

Małgorzata Jeleń

Małgorzata Ludwa

Klaudia Dąbrowska

Patrycja Siedlik.

Zorganizowane zostało stoisko, na którym prowadzono warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Zorganizowano również konkurs międzyszkolny „ratunkowy tor przeszkód” będący rywalizacją drużyn, zawierający elementy pierwszej pomocy, rywalizacji sportowej i współpracy w grupie. Nasze działania wymagały wcześniejszego zaplanowania, przygotowania sprzętu z czego studentki wywiązały się doskonale. Podczas wydarzenia korzystano ze sprzętu MCSM, SKN360J, dystrybuowano również materiały promocyjne przekazane przez Biuro Promocji AT.

Wróć do góry