Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają wszystkich miłośników języka polskiego w wieku od 10 lat do udziału w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna – swojszczyzna”.

Kwalifikacje, które odbędą się w czerwcu 2020 r., pozwolą wyłonić 15 finalistów z każdej w kategorii: dzieci 10-15 lat, młodzież 16-21 lat, dorosłe osoby powyżej 21 roku życia (bez górnej granicy wieku). Uczestnicy pierwszego etapu zmierzą się z testem eliminacyjnym jednokrotnego wyboru składającym się z 15 pytań.

Podczas drugiego etapu 10 września 2021 r. finaliści będą ze sobą konkurować, wykonując trzy zadania, których poziom trudności organizatorzy  Festiwalu dostosują odpowiednio do danej kategorii wiekowej. Pierwszym z nich jest napisanie dyktanda, drugie będzie polegać na rozwiązaniu quizu „Kto to powiedział, kto to napisał”, natomiast ostatnie przyjmie formułę konkursu krasomówczego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ponadto osoby zakwalifikowane do finału obejrzą występ Ireneusza Krosnego oraz poznają osobiście przewodniczącego komisji konkursowej i honorowego patrona festiwalu prof. dra hab. Jerzego Bralczyka,  jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy, polityki i prawa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego.

Organizacja Festiwalu, podczas którego wyłonieni zostaną Mistrzowie, Czeladnicy i Terminatorzy Języka Polskiego, ma na celu:

  • zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi formami przekazu językowego,
  • pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
  • doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
  • rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.

Przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeń zakończy się 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu – telefon kontaktowy: 14 628 33 31).

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w Regulaminie.

 

Wróć do góry