Z poczuciem głębokiego smutku, żalu i straty zawiadamiamy, że 16 marca 2022 roku zmarł Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń, emerytowany Profesor Katedry Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 22 marca. Rozpocznie je msza św. w Bazylice pw. Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej, o godz. 12. Pogrzeb odbędzie się po jej zakończeniu na cmentarzu parafialnym przy Alei Mireckiego.

Wybitny i wszechstronny uczony, językoznawca, polonista i slawista, historyk języka polskiego i badacz współczesnej polszczyzny, historyk literatury, krytyk literacki, piewca języka polskiego, artysta (poeta, malarz-akwarelista), nauczyciel akademicki, ceniony dydaktyk, Mistrz wielu pokoleń polonistów, autor kilkuset publikacji, z których wiele weszło do kanonu lektur językoznawczych, polonistycznych. W pracach naukowych niesłychanie konsekwentny i krytyczny badacz, często nieustępliwy, jeśli był pewien swoich racji.

Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń był człowiekiem nauki, związanym z uniwersytetami polskimi i zagranicznymi – Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem w Nancy, Uniwersytetem Paris IV oraz Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”. Był członkiem wielu gremiów naukowych polskich i międzynarodowych.

W latach 2007-2019 Profesor Aleksander Wilkoń pracował w tarnowskiej Uczelni, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi studentami i współpracownikami, prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa. Współpraca z Profesorem, humanistą i erudytą była dla nas zaszczytem i zobowiązaniem.

Profesor Aleksander Wilkoń był postacią wielowymiarową, barwną i malowniczą, obdarzoną charyzmą, badaczem nieustannie inspirującym młodych ludzi i rozbudzającym w nich zainteresowania i pasje naukowe.

Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz, który przekazał nam myślenie o polszczyźnie, oparte na umiejętności łączenia uogólnień teoretycznych z konkretnym zjawiskiem językowym, a także na badawczej dociekliwości i odpowiedzialności za słowo.

W osobie Profesora Aleksandra Wilkonia żegnamy wybitnego językoznawcę, człowieka, który był i jest dla nas wzorem naukowca i prawdziwego humanisty.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat,
oraz Społeczność Akademicka
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Wróć do góry