Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną przez nasz Instytut, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej, VII Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt: „Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”.

Konferencja odbędzie się dnia 14 maja 2018 roku, w auli PWSZ w Tarnowie.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w kołach naukowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem rozwoju sektora MŚP.

Planowany jest również konkurs – prelegenci, którzy najlepiej opracują i wygłoszą referat, otrzymają nagrody.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Zaproszenie na konferencję

Ramowy plan konferencji

 

Łączymy wyrazy szacunku

Dyrekcja Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego

Wróć do góry