Uwaga!
Studenci filologii angielskiej, studia stacjonarne

W dniach 07 – 16.09.2022 r. w godz. 8.00 – 14.00 w dziekanacie WH (p. A022) będą przyjmowane zapisy do Promotora pracy dyplomowej.
Zapisu można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

Promotorzy:
prace z zakresu literatury:
– dr Anna Pietrzykowska-Motyka
– prof. dr hab. Zygmunt Mazur

prace z zakresu lingwistyki:
– dr Grzegorz Cebrat
– dr hab. Grzegorz Szpila

prace z zakresu translatoryki:
– dr Jerzy Świątek

 

 

 

 

Wróć do góry